*

*

- Vi sinh vật có công dụng tự tổng hợp những loại axit amin.

Bạn đang xem: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

- Vi sinh trang bị sử dụng tích điện và enzim nội bào để tổng hợp những chất.

- Sự tổng phù hợp prôtêin là do những axit amin links với nhau bằng link peptit.

n(Axit amin) ⟶⟶ Prôtêin

- Tổng phù hợp pôlisaccarit:

(Glucôzơ)n +  ⟶⟶ (Glucôzơ)n + 1 + ADP

- Sự tổng hợp lipit: Glixêrol phối kết hợp axit bự bằng links este.

- Nuclêôtit: những Bazơ nitơ phối kết hợp đường 5 cacbon cùng axit phôtphoric. Những nuclêôtit liên kết tạo ra axit nuclêic.

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI

1. Phân giải prôtêin với ứng dụng

- các prôtêin tinh vi được phân giải thành những axit amin dựa vào prôtêaza của vi sinh thiết bị tiết ra môi trường, quy trình này diễn ra bên phía ngoài tế bào.

- Vi sinh trang bị hấp thụ axit amin với phân giải tiếp tạo nên năng lượng.

- Khi môi trường xung quanh thiếu C và thừa nitơ ⟶⟶ Vi sinh trang bị khử amin, áp dụng axit hữu cơ làm cho nguồn cacbon.

- dựa vào prôtêaza của vi sinh đồ gia dụng phân giải prôtêin thu được những axit amin ứng dụng trong: có tác dụng tương, làm nước mắm…

2. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng

a) Lên men êtilic

Tinh bột ⟶⟶ (+ Nấm con đường hóa) ⟶⟶ Glucôzơ ⟶⟶ (+ nấm men rượu) ⟶⟶ Êtanol + CO2

b) Lên men lactic (chuyển hóa kị khí)

Có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình cùng lên men dị hình:

Glucôzơ ⟶⟶ (+ vi trùng lactic đồng hình) ⟶⟶ Axit lactic

Glucôzơ ⟶⟶ (+ vi trùng lactic dị hình) ⟶⟶ Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axêtic…

c) Phân giải xenlulôzơ

- Xenlulôzơ có trong chính xác vật ⟶⟶ Vi sinh vật dụng tiết enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ ⟶⟶ Tạo hóa học mùn, làm giàu chất bồi bổ cho đất, tránh ô nhiễm và độc hại môi trường.

d) Ứng dụng

- Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo, xirô, rượu…

- Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn.

- có tác dụng thức ăn uống cho gia súc.

III. MỐI quan HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

- Tổng thích hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là 2 quy trình ngược nhau dẫu vậy thống tốt nhất trong chuyển động sống của tế bào.

- Đồng hóa tổng hợp các chất hỗ trợ nguyên liệu mang đến dị hóa.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tp Hcm Tuyển Sinh 2021

- Dị hóa phân giải các chất cung cấp năng lượng mang lại đồng hóa.

Xem toàn bộ Giải Sinh 10: Bài 23. Quy trình tổng hợp và phân giải những chất ở vi sinh vật