*

*

Câu hỏi: quy trình phát triển của trào lưu giải phóng dân tộc và sự tan chảy của hệ thống thuộc địa

Lời giải:

Qúa trình phân phát triểncủa trào lưu giải phóng dân tộc:

Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Sự tan chảy của hệ thống thuộc địa

Những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc về cơ bản bị sụp đổ.

Bạn đang xem: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XXhệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ trả toàn.

*
Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh

Kiến thức mở rộng:

I. Giai đoạn từ1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

1. Vài nét về đặc điểm chung của các nước Á, Phi, MĩLa-tinh

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai:hầu hết những nước trong quần thể vực này đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan…

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:hầu hết các nước ở khu vực này đều giành được độc lập dân tộc, họ bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước để từng bước củng cố nền độc lập về ghê tế và chính trị, nhằm bay khỏi sự khống chế, lệ thuộc vào những thế lực đế quốc bên ngoài, đặc biệt là Mĩ.

2. Diễn biến của phong trào

a. Các nước châu Á

- Đông nam giới Á: năm 1945 với sự thất bại của phạt xít Nhật đã tạo cơ hội cho các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào giành thắng lợi vào cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, tuyên bố độc lập dân tộc.

- phái mạnh Á: những năm 1946 - 1950 cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của thực dân Anh, giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi nổi cùng giành được thắng lợi.

b. Những nước châu Phi

- Nhiều nước giành được độc lập. Đặc biệt vào năm 1960, có 17 nước tuyên bố độc lập, lịch sử gọi đólà “năm châu Phi”.

c. Các nước Mỹ La-tinh

- phong trào giải phóng dân tộc phân phát triể mạnh điển hình là cách mạng Cu bố giành thắng lợi (năm 1959).

- Đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX, về cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đã sụp đổ.

II. Giai đoạntừ giữa những năm 60 đếngiữa những năm 70 của thế kỉXX

1. Nét nổi bật của phong trào

- phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi ở châu Phi, điển hình là thắng lợi của nhân dân cha nước: Ghi-nê Bít-xao, Mô-dăm-bích cùng Ăng-gô-la vào cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của thực dân Bồ Đào Nha, giành độc lập dân tộc.

- Ách thống trị của Bồ Đào Nha tan tan là thắng lợi quan lại trọng của giải pháp mạng châu Phi.

*
Lược đồ châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2. Ý nghĩa lịch sử

- Thắng lợi của nhân dân cha nước đã góp phần quan trọng mang lại việc cổ vũ tinh thần nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt là dân chúng châu Phi, trong cuộc đấu giành giật độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

- Tiêu biểu là trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê-bít-xao đấu tranh nhằm lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha.

III. Giai đọan từ giữa những năm 70đếngiữa những năm 90 của thế kỉXX

1. Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống chế độ A-pác-thai

- công ty cầm quyền domain authority trắng ở châu Phi đã phát hành hơn 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc, đối xử và tước bỏ quyền làm người của người da đen với da màu, buộc họ phải sống trong những khu riêng biệt, cách ly hoàn toàn với người da trắng. Quyền tách lột của người domain authority trắng đối với người domain authority đen đã được ghi vào hiến pháp.

- Cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai của nhân dân cha nước ở miền phái nam châu Phi: Rô-đê-di-a, tây nam Phi cùng Cộng hòa nam Phi.

- sau khoản thời gian giành được thắng lợi trong số cuộc bầu cử, năm 1980, thiết yếu quyền người da đen được thành lập ở Rô-đê-di-a (sau đổi thành Cộng hòa Dim-ba-bu-ê); năm 1990 ở tây-nam Phi (sau đổi thành cộng hòa Na-mi-bi-a); chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa nam giới Phi cũng bị xóa bỏ (năm 1993). Sau hơn ba thế kỷ tồn tại đến đây hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ trả toàn.

Xem thêm: Aura Là Gì, Nghĩa Của Từ Aura, Tìm Hiểu Về Aura

2. Nhiệm vụ mới của quần chúng Á, Phi, Mỹ La-tinh

Sau lúc chế độ A-pac-thai bị xóa bỏ, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn, lịch sử những dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinhchuyển thanh lịch chương mới với nhiệm vụ là củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, nhằm khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kéo dãn từ bao đời nay.