PP là gì trong tiếng Anh ?Sử dụng từ viết tắt là là cách rất hay được dùng khi ta muốn ghi chú nhanh lại nội dung gì đó mà không đủ thời hạn, hoặc từ đó quá thông dụng, Open lại nhiều lần trong một văn bản, nên ta phải viết tắt đi để không mất thời hạn gõ phím. Một số từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên toàn quốc tế và nó được xem như một từ vựng riêng luôn, ví dụ như VIP ví dụ điển hình, ai nhìn vào cũng hiểu VIP là gì. Cũng có những từ tiếng Anh viết tắt mà ta không biết nghĩa, vì nó ít khi Open trong đời sống cũng như trong việc làm của tất cả chúng ta. Chẳng hạn như từ PP, pp. Bạn có biết PP là gì trong tiếng Anh ?


Bạn đang xem: Pp là viết tắt của từ gì trong tiếng anh

Mục lục nội dung


PP là gì trong tiếng Anh ?Một số từ viết tắt trong tiếng anh

PP là gì trong tiếng Anh ?

*

PP trong tiếng Anh có phải là PowerPoint ?

Từ viết tắt PP trong tiếng Anh mang nhiều nghĩa, tùy vào từng thực trạng hoặc nghành khác nhau mà ta có nghĩa của PP khác nhau, dưới đây là 1 số ít nghĩa của PP :

1.pp. pages

Ví dụ: See pp. 100–117.
Xem thêm: Đơn Vị Lưu Lượng Quạt Hút Cmh Là Gì ? Chuyển Đổi Đơn Vị Lưu Lượng Gió

Bạn đang đọc: PP là gì trong tiếng Anh? Một số từ viết tắt trong tiếng anh


< Xem từ trang 100 đến 117 >

2.pp ( cũng là p. p )

Phát âm : / ˌpiː ˈpiː /Định nghĩa : ( especially British English ) used in front of a person’s name when somebody signs a business letter for that person

< (thường được người Anh dùng) được sử dụng trước tên của một người A khi có người nào khác ký tên giúp người A>

Ví dụ : pp Paul Walker ( = from Paul Walker, but signed by somebody else because Paul Walker is away )

3.very quietly ( from Italian ‘ pianissimo ’ )

Nghĩa: rất yên tĩnh (từ tiếng Ý ‘pianissimo’)

Nghĩa này dùng trong âm nhạc .

Một số từ viết tắt trong tiếng anh

*

BFF = Best Friends Forever = bạn thânBF = Boyfriend = Bạn traiFA = Forever Alone = Độc thân / ẾOMG = Oh My God = Oh My GoddessPLZ = Please = Làm ơn !FYI = For Your Information = Bổ sung thêm thông tin cho bạn …Coz = ’ cause = Because = Bời vìPM = Private Message = Tin nhắn cá thểPM = Buổi chiều tốiAKA = As Known As = Được biết đến là / Nổi tiếng ( dưới tên ) làDM = Direct Message = Nhắn tin trực tiếpP / s : = Postscript = Tái BútQ&A = Question and Answer = Hỏi và Trả lờiVIP = Very Important People = Người rất quan trọng