Phương trình trùng phương là gì? biện pháp giải phương trình trùng phương cực hay

Bài viết trước thpt Sóc Trăng đã giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bí quyết giải phương trình bậc bốn nhanh nhất. Tiếp tục mạch kỹ năng đó, nội dung bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về phương trình trùng phương và giải pháp giải phương trình trùng phương rất hay. Bạn theo dõi nhé !

I. PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG LÀ GÌ?
Bạn đang xem: Phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình bao gồm dạng: 

*
*
0 & P>0 & S>0 endalign right." />Phương trình (1) gồm 3 nghiệm phân biệt 
*
*
0 và P=0 và S>0 endalign right." />Phương trình (1) gồm 2 nghiệm phân biệt 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lời giải:

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (1)

Có  0" width="372" height="23" data-latex="Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4.1.10 = 49 - 40 = 9 > 0" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5CDelta%20%20%3D%20%7Bb%5E2%7D%20-%204ac%20%3D%20%7B7%5E2%7D%20-%204.1.10%20%3D%2049%20-%2040%20%3D%209%20%3E%200" data-i="19" data-was-processed="true">

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:

*
(tm) với
*
(loại)

Với 

*

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm phân minh x = 1 hoặc x = -1

Bài 8: Giải với biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 

*

Lời giải:

Với 

*
, phương trình đã cho trở thành:

*
(loại)

Với 

*
, phương trình đã cho là phương trình trùng phương:

*
(1)

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (2)

Có 

*
,

*
và 
*

Có p. Khác 0 cần phương trình không tồn tại nghiệm bằng 0 buộc phải phương trình (1) không có 3 nghiệm rành mạch hoặc 1 nghiệm

Phương trình (1) có 4 nghiệm tách biệt khi còn chỉ khi phương trình (2) tất cả hai nghiệm riêng biệt dương Leftrightarrow left{ beginarraylDelta > 0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m  0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m <img class=Bài Tập Tìm Cực Đại Cực Tiểu Tuyệt Đối Trong Khoảng F(X)=X+1/X,

Leftrightarrow left< beginarrayl17 + 4m 0m + 2 0endarray right.endarray right. Leftrightarrow 17 + 4m

Vậy với thì phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt

frac - 174 <img class=phương trình trùng phương