nasaconstellation.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) có hệ số góc k cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

*

*

*

Nội dung bài viết Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) có hệ số góc k cho trước:Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) có hệ số góc k cho trước. Phương pháp: Bước 1. Gọi M(x – y) là tiếp điểm và tính y = f(x). Bước 2. Hệ số góc tiếp tuyến là k = f"(x). Giải phương trình này tìm được x, thay vào hàm số được y. Bước 3. Với mỗi tiếp điểm ta tìm được các tiếp tuyến tương ứng. Chú ý: Đề bài thường cho hệ số góc tiếp tuyến dưới các dạng sau: Tiếp tuyến d || A hệ số góc của tiếp tuyến là k = a. Tiếp tuyến du: hệ số góc của tiếp tuyến là k. Tiếp tuyến tạo với trục hoành một góc a thì hệ số góc của tiếp tuyến d. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO: Ta đã biết b đã chứng minh ở phần trước, nhấn dấu = ta được b. Phương trình tiếp tuyến là d.MỘT SỐ BÀI TOÁN MINH HỌABài toán 1: Cho hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9 là: Phương trình tiếp tuyến tại M là tiếp điểm N(-2; 0). Phương trình tiếp tuyến tại N là y. Vậy có hai tiếp tuyến cần tìm là y.Bài toán 2: Cho hàm số (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình 4.Bài toán 3: Sao cho tiếp tuyến của X + 1. Tìm tọa độ của tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số y = (C) tại M song song với đường thẳng d.Danh mục Toán 12 Điều hướng bài viết

Giới thiệu


nasaconstellation.com
là website chia sẻ kiến thức học tập miễn phí các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD từ lớp 1 đến lớp 12.
Các bài viết trên nasaconstellation.com được chúng tôi sưu tầm từ mạng xã hội Facebook và Internet.

Xem thêm: Tai Game Sex And The City 18 Cho Android And Adult Apps Hentai Porno Apk

nasaconstellation.com không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong bài viết.