✔ Tổng phù hợp 8 cách thức giải phương trình mũ, phương trình logarit thường chạm chán và một số bài tập vận dụng ở từng dạng bỏ ra tiết. Kiến thức và kỹ năng thuộc lịch trình đại số toán lớp 12.


Cách giải phương trình mũ

Phương trình nón cơ bản có dạng: ax = b (1), (0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.

Tài liệu tham khảo PDF

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang99
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: