Bài viết phía dẫn bạn đọc cách giải bài tập liên quan đến sự điện li như tính độ điện li, tính nồng độ ion trong dd hóa học điện li, ....

Bạn đang xem: Phương trình điện li của na2so4


BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LI

Dng 1:Tính nng độ các ion vào dung dch cht đin li

Phương pháp giải

+ Viết phương trình điện li của những chất.

+ địa thế căn cứ vào dữ kiện và yêu mong của đầu bài, trình diễn số mol các chất trong phương trình theo từng thời gian (ban đầu, phản bội ứng,cân bằng) hoặc vận dụng C=Co. A.

Ví d1. Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml hỗn hợp Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ những ion có mặt trong dung dịch.

Lời giải


0,01 + 0,02 = 0,15M; = 0,05M; = 0,05M


Ví d2. Tính độ đậm đặc mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại thăng bằng trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M bao gồm a = 1,32%.

Bài giải

CH3COOH : H+ + CH3COO- (1)

Ban đầu: teo 0 0

Phản ứng: Co. A Co. A Co. A

Cân bằng: Co(1-a) Co. A Co. A

Vậy: = = a.Co = 0,1. 1,32.10-2M = 1,32.10-3M = 0,1M – 0,00132M = 0,09868M

Dng 2: Tính độ đin li a ca dung dch cht

Phương pháp giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của những chất.


+ màn trình diễn số mol các chất trong phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, phản ứng,cân bằng) phụ thuộc vào yêu cầu và dữ kiện bài toán.

+ khẳng định nồng độ hóa học (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) nghỉ ngơi trạng thái cân nặng bằng, suy ra nồng độ hóa học (số phân tử) sẽ phản ứng (phân li).


Ví d1. Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,02M bao gồm chứa 1,2407.1022 phân tử không phân li cùng ion. Tính độ điện li a của CH3COOH tại nồng độ trên, biết N0=6,022.1023.

Bài giải

Ban đầu n0

Phản ứng n n n

Cân bởi (n0-n) n n

Ở trạng thái cân bằng có tổng thể phân tử không phân li và các ion là: (n0 – n) + n + n = 1,2047.1022


Ví d2. Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch tất cả =0,001M bài giải

HCOOH + H2O : H- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A


Ví d3. a) Tính độ năng lượng điện li của hỗn hợp NH3 0,010M.

b) Độ năng lượng điện li biến đổi ra sao khi

- trộn loãng hỗn hợp ra 50 lần.

- Khi có mặt NaOH 0,0010M.


Bài giải


Độ điện li tăng vị nồng độ càng bé dại mật độ ion càng ít thì kỹ năng tương tác giữa các ion tạo chất điện li càng giảm, độ điện li càng lớn.


Nhận xét: a giảm bởi vì OH- của NaOH làm chuyển dời cân bởi (1) quý phái trái.


Dạng 3: Tính pH của dung dịch lúc biết độ năng lượng điện li a cùng hằng số Ka , Kb

Phương pháp giải

+ Viết phương trình điện li của các chất.

+ biểu diễn số mol các chất trong phương trình theo từng thời gian (ban đầu, bội nghịch ứng, cân nặng bằng) tùy thuộc vào yêu cầu và dữ kiện bài bác toán.

+ Với các chất năng lượng điện li yếu là axit HA: HA : H+ + A-.

Xem thêm: Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành: Trang Chủ, Đại Học Nguyễn Tất Thành: Trang Chủ


Ví d1. Cho cân bằng trong dung dịch:CH3COOH + H2O « CH3COO- + H3O+ Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1M (Ka = 1,75.10-5).

Bài giải

 


Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được vồ cập


bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài xích tập - tất cả ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước 2021