-Phản ứng xà phòng hóa chất to là phản ứng của chất phệ với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo gryxerol và hỗn hợp các muối na hoặc K. Hỗn hợp các muối này đó là xà phòng.

Bạn đang xem: Phản ứng xà phòng hóa chất béo

*
Phản ứng xà chống hóa chất béo" width="606">

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết về Phản ứng xà chống hóa chất mập nhé:

1. Xà chống là gì?

-Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo bao gồm thêm một số chất phụ gia như chất độn, chất diệt khuẩn, chất tạo hương,....

Phương pháp sản xuất

-Đun chất mập với dung dịch kiềm vào thùng kín đáo ở nhiệt độ cao

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH3R-COONa + C3H5(OH)3

2. Phản ứng xà phòng hóa?


-Phản ứng xà chống hóa là quy trình thủy phân este trong môi trường kiềm, tạo thành ancol cùng muối cacboxylat.

-Cho một lượng chất to rắn (ví dụ: tristearin) vào chén sứ đựng dung dịch natri hiđrôxit, đun sôi nhẹ hỗn hợp vào khoãng 30 phút đồng thời khuấy đều. Để nguội hỗn hợp thì chất lỏng đồng nhất. Rót thêm 10-15ml dung dịch natri clorua bão trộn lẫn hỗn hợp, khuấy nhẹ sau đó giữ yên hỗn hợp, thấy tất cả lớp chất rắn màu sắc trắng nhẹ nổi lên trên, đó là muối natri của axit béo.

(CH216COO)3C3H5+ 3NaOH 3CH316COONa + C3H5(OH)3

-Muối natristearin được dùng làm xà phòng đề nghị phản ứng bên trên được gọi là phản ứng xà chống hóa.

3. Phản ứng xà phòng hóa chất béo

-Là phản ứng của chất bự với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo grixerol với hỗn hợp những muối Na/K. Hỗn hợp các muối này chính là xà phòng.

*
Phản ứng xà chống hóa chất béo(ảnh 2)" width="856">

4. Những chỉ số chất béo

-Chỉ số axit: là số miligam KOH cần để trung hòa - nhân chính axit bự tự do bao gồm trong 1g chất béo.

-Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH cần để xà chống hóa glixerit và trung hòa axit khủng tự vày trong 1g chất béo.

-Chỉ số este: là số miligam KOH cần để xà phòng hóa glixerit của 1 g chất béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa với chỉ số axit.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1

- Chỉ số I2: là số miligam I2có thể cộng với 100g chất lớn không no.

5.Cách làm bài bác tập về chất béo

Câu 1.Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối của một axit no. Axit đó là:

A. Stearic

B. Oleic

C. Panmitic

D. Linoleic

Hướng dẫn giải

*
Phản ứng xà chống hóa chất béo(ảnh 3)" width="569">

Câu 2.Xà phòng hóa 100g chất béo bao gồm chỉ số a xit bằng 7 cần a gam dd NaOH 25% thu được 9,43g glixerol với bg muối natri, giá trị của a,b là: