Bài giảng đi sâu vào tò mò và so sánh giúp học viên hiểu được bản chất, đk để xẩy ra phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li và viết được phương trình ion thu gọn gàng của phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Điều kiện xẩy ra phản ứng hội đàm ion

1.2.Kết luận

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 4 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài bác 4

4. Hỏi đáp vềBài 4: bội phản ứng điều đình ion vào dd


*

1.1.1. Bội phản ứng tạo thành hóa học kết tủa

Thí nghiệm 1: Na2SO4+ BaCl2

Các em để ý quan sát thao tác làm việc tiến hành thí nghiệm cũng giống như hiện tượng quan gần kề được.

Video 1: Phản ứng của Na2SO4và BaCl2

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắngGiải thích: DoNa2SO4và BaCl2phản ứng chế tác BaSO4kết tủa màu trắngPhương trình phản nghịch ứng:Na2SO4+ BaCl2→BaSO4+ 2NaCl (1)

Nhận thấyNa2SO4và BaCl2đều là hầu hết chất điện li bạo phổi nên phân li chế tạo thành 4 ion trong dung dịch. Trong đó phối kết hợp của ion Ba2+và SO42-tạo kết tủa trắng BaSO4

Như vậy bản chất của phản bội ứng là:Ba2+và SO42-→ BaSO4 (2)

Phương trình (1) được điện thoại tư vấn là phương trình phân tử.

Phương trình (2) được gọi là phương trình ion thu gọn

Cách đưa phương trình phân tử thành phương trình ion rút gọn

Bước 1:Chuyển tất cả chất vừa dễ tan vừa năng lượng điện li mạnh bạo thành ion, các chất kết tủa, năng lượng điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử. PT ion đầy đủ:

(2Na^ + + SO_4^2 - + Ba^2 + + 2Cl^ - o BaSO_4 + 2Na^ + + 2Cl^ - )

Bước 2:Lược vứt những ion không tham gia phản ứng:

(SO_4^2 - + Ba^2 + o BaSO_4)

Kết luận

Phương trình ion rút gọn mang đến biết thực chất của bội nghịch ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li.Điều kiện: các ion phối hợp được cùng với nhau tạo thành thành chất kết tủa (chất ko tan hoặc ít tan)1.1.2. Phản nghịch ứng chế tạo ra thành hóa học điện li yếu

Phản ứng tạo thành thành nước

Các em chú ý quan sát làm việc tiến hành thí nghiệm cũng tương tự hiện tượng quan gần kề được.

Video 2: làm phản ứng thân NaOH với HCl

Hiện tượng: dung dịch bị mất màu hồng.Giải thích:Ban đầu vào cốc cất NaOH. Khi thêm hỗn hợp Phenolphtalein vào môi trường bazơ thì dung dịch gồm màu hồng. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp HCl vào cốc th-nc hết lượng bazơ thì hôm nay trong cốc là môi trường axit. Trong môi trường thiên nhiên axit hỗn hợp phenolphtalein không màu.Phương trình ion đầy đủ:(Na^ + + OH^ - + H^ + + Cl^ - o Na^ + + Cl^ - + H_2O)Phương trình ion thu gọn:(OH^ - + H^ + o H_2O)

Phản ứng chế tác thành axit yếu

Các em để ý quan sát thao tác làm việc tiến hành thí nghiệm cũng giống như hiện tượng quan liền kề được.

Video 3: bội phản ứng của CH3COONa với HCl

Hiện tượng: dung dịch bị mất color hồng, bám mùi giấm chua.

Xem thêm: Tại Sao Nên Hàn Mối Nối Trước Khi Bọc Cách Điện ? Hàn Mối Nối Có Tác Dụng Có Mục Đích Chính Là Gì

Giải thích: dung dịch CH3COONalà hỗn hợp muối của bazơ mạnh dạn và gốc axit yếu bắt buộc tạo môi trường thiên nhiên bazơ. Yêu cầu khi bé dại vài giọt dung dịch Phenolphtalein vào thì vào cốc lộ diện màu hồng. Đến khi nhỏ tuổi dung dịch HCl vào, gồm phản ứng xảy ra là th-nc hết lượngCH3COONa; cho tới dư lượng axit thì dung dịch bị mất màu sắc hồng. Tại sao là bởi trong môi trường thiên nhiên axit, phenolphtalein ko màu. Mùi hương giấm chua là mùi hương của sản phẩm tạo thành CH3COOH.Phương trình phân tử:CH3COONa+HCl → CH3COOH+HClPhương trình ion thu gọn:(CH_3COO^ - + H^ + o CH_3COOH)1.1.3.Phản ứng tạo chất khí

Các em chăm chú quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm cũng tương tự hiện tượng quan liền kề được.

Video 4: Phản ứng của Na2CO3và HCl

Hiện tượng: xuất hiện bọt khí ko màuGiải thích: Khí không màu là khí CO2sinh ra do phản ứng giữaNa2CO3và HClPhương trình phân tử:HCl+Na2CO3 →NaCl+H2O+CO2Phương trình ion thu gọn:(H^ + + CO_3^2\_ o CO_2 + H_2O)
Phản ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li là phản ứng giữa các ion.Phản ứng dàn xếp chất điện li trong dung dịch chỉ xảy ra khi các ion phối hợp được với nhau sản xuất thành ít nhất một trong những chất sau: chất kết tủa, chất điện li yếu, hóa học khí
Bài 1:

Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a, NaF + HCl →

b, Cu(NO3)2 + H2S →

c, Fe2(SO4)3 + NaOH→

d, FeS(r) + HCl →

e, NH4Cl + AgNO3→

f, MgCl2 + KNO3→

Hướng dẫn:

a, NaF + HCl → NaCl + HF

F- + H+→ HF

b, Cu(NO3)2 + H2S →CuS↓ + 2HNO3

Cu2+ + H2S→ CuS↓ +2 H+

c, Fe2(SO4)3 + 6NaOH→ 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH-→ 2Fe(OH)3

d, FeS(r) + 2HCl→ FeCl2 + H2S

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

e, NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3 + AgCl↓

Ag+ + Cl- "AgCl↓

f, MgCl2 + KNO3→ ko xảy ra

Bài 2:

Cho những phản ứng chất hóa học sau:(1) (NH4)2SO4+ BaCl2→ (2) MgSO4+ Ba(OH)2→(3) Na2SO4+ BaCl2→ (4) H2SO4+ BaSO3→ (5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2→ (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2→Các bội nghịch ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

Hướng dẫn:

(1), (3), (6) là các phản ứng tất cả cùng phương trình rút gọn: Ba2++ SO42-→BaSO4

Bài 3:

Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn sau:

a, Ba2+ + CO32– → BaCO3

b. Fe3+ + 3OH– → Fe(OH) 3

c. NH4+ + OH– → NH3 ­ + H2O

d, S2– + 2H+ → H2S ­

e. PO43– + 3H+ → H3PO4

f. H2PO4- + OH-→ HPO42- + H2O

Hướng dẫn:

H+ phía trong axit, để dễ dàng và đơn giản lấy HCl

OH- nằm trong bazơ, để đơn giản dễ dàng lấy NaOH

muối đề nghị chon muối bột của gốc NO3- vì tất cả đều tan.ion âm kết phù hợp với cation kim loại tạo muối nên lựa chọn Na hoặc K.​

a, Ba2+ + CO32– → BaCO3 ¯