- Chọn bài -Bài 17: phản nghịch ứng lão hóa khửBài 18: Phân các loại phản ứng trong chất hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: phản bội ứng thoái hóa - khửBài 20: Bài thực hành thực tế số 1: phản ứng thoái hóa khử

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài bác 17: phản bội ứng thoái hóa khử giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 82 SGK Hóa 10): cho phản ứng sau:

A. 2HgO 2Hg + O2.

Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa khử lớp 10 bài tập

B. CaCO3 CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O.

D. 2NaHCO3
Na2CO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nào là phản nghịch ứng lão hóa – khử.

Lời giải:

Những bội phản ứng theo đề bài bác cho, bội phản ứng oxi hóa – khử là : A.

2HgO 2Hg + O2.

Hg2+ + 2e → Hg0

2O2- → O2 + 4e

Còn các phản ứng khác chưa phải là phản bội ứng lão hóa khử

Bài 2 (trang 82 SGK Hóa 10): cho những phản ứng sau:

A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng như thế nào NH3 không nhập vai trò hóa học khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3 không nhập vai trò chất khử.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.


Do N không thay đổi số lão hóa trước cùng sau làm phản ứng.

Bài 3 (trang 83 SGK Hóa 10): trong số các phản ứng sau:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5 + H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng thoái hóa – khử.

Lời giải:

Trong các phản ứng bên trên chỉ tất cả phản ứng C là bội nghịch ứng lão hóa – khử vì có sự chuyển đổi số oxi hóa của những nguyên tố.

*

Bài 4 (trang 83 SGK Hóa 10): Trong bội nghịch ứng 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. NO2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là hóa học oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, mà lại đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

NO2 vào vai trò vừa là hóa học oxi hóa vừa là hóa học khử: C đúng


*

Bài 5 (trang 83 SGK Hóa 10): biệt lập chất oxi hóa và sự oxi hóa, hóa học khử và sự khử. Mang thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất thoái hóa là chất nhận electron.

Sự lão hóa một hóa học là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là việc làm cho hóa học đó thu electron.

Thí dụ:

*

– Nguyên tử Fe nhịn nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của sắt được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử sắt.

– Ion đồng nhận electron, là hóa học oxi hóa. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng.

Bài 6 (trang 83 SGK Hóa 10): nỗ lực nào là phản ứng thoái hóa – khử? Lấy bố thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là bội nghịch ứng hóa học trong các số đó có sự gửi electron giữa những chất bội phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 (trang 83 SGK Hóa 10): Lập phương trình bội phản ứng thoái hóa – khử tiếp sau đây theo cách thức thăng bằng electron:

a) đến MnO2 chức năng với hỗn hợp axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) mang đến Cu tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2O.

c) mang đến Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, rét thu được MgSO4, S với H2O.

Xem thêm: Bộ 10 Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 3, 62 Đề Thi Toán Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2021

Lời giải:

Các phương trình chất hóa học là.


*
*
*

Bài 8 (trang 83 SGK Hóa 10): Cần bao nhiêu gam đồng nhằm khử trọn vẹn lượn ion bạc đãi có vào 85ml hỗn hợp AgNO3 0,15M?

Lời giải: