*
*
*
*
*
*
*
*

Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường thiên nhiên vô trùng. Vào thực tế, người ta áp dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên phụ thuộc tính chất nào sau đây?


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(a) S + O2 $xrightarrowt^ circ $ SO2

(b) S + 3F2 $xrightarrowt^ circ $ SF6

(c) S + Hg$xrightarrow$HgS

(d) S + 6HNO3 (đặc) $xrightarrowt^ circ $ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Số phản bội ứng trong đó S biểu thị tính khử là :


Khí X có tác dụng đục nước vôi trong và được sử dụng làm hóa học tẩy white bột gỗ trong công nghiệp giấy. Hóa học X là


Dẫn chủng loại khí thải của một xí nghiệp qua hỗn hợp Pb(NO3)2 dư thì thấy mở ra kết tủa màu đen. Hiện tượng lạ đó minh chứng trong khí thải xí nghiệp có khí nào sau đây?


Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C $xrightarrow$ 2SO2$ uparrow $ + CO2 $ uparrow $+ 2H2O.

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây không xảy ra

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 $xrightarrow$ FeSO4 + 2H2O.

(c) 4H2SO4 + 2FeO$xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + SO2 $ uparrow $+ 4H2O.

(d) 6H2SO4 + 2Fe $xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + 3SO2 $ uparrow $+ 6H2O.

Xem thêm: So Sánh Chiến Tranh Đặc Biệt Là Gì Lịch Sử 9, Chiến Tranh Đặc Biệt Là Gì

Trong những phản ứng trên, bội nghịch ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là


Khi nhiệt phân trọn vẹn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo thành lượng O2 lớn nhất là


Nhiệt phân 4,385 gam tất cả hổn hợp X có KClO3 và KMnO4, nhận được O2 và m gam hóa học rắn gồm K2MnO4, MnO2 cùng KCl. Tổng thể lượng O2 tính năng hết cùng với cacbon lạnh đỏ, thu được 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 16. Yếu tắc % theo trọng lượng của KMnO4 vào X là


Chỉ từ các chất: Fe, S, hỗn hợp FeSO4 và dung dịch H2SO4 có thể có bao nhiêu phương thức điều chế khí H2S bằng 2 bội nghịch ứng?


Nung nóng tất cả hổn hợp bột X tất cả a mol Fe và b mol S vào khí trơ, năng suất phản ứng bởi 50%, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. đến Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ trọng a : b bằng


Trộn 5,6 gam bột fe với 2,4 gam bột diêm sinh rồi nung nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được tất cả hổn hợp rắn M. Cho M tính năng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X với còn lại một phần không chảy G. Để đốt cháy trọn vẹn X với G đề xuất vừa đầy đủ V lít khí O2 (ở đktc). Quý giá của V là


Hòa tan không còn 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được đề xuất V ml dung dịch KOH 1M . Cực hiếm của V là


Cho 0,015 mol một loại hợp hóa học oleum vào nước chiếm được 200 ml hỗn hợp X. Để trung hoà 100ml dung dịch X yêu cầu dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 0,15M. Xác suất về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum bên trên là


Cho FeS (1); Cu (2); MgO (3); sắt (4); Fe3O4 (5); Cr (6). Dung dịch H2SO4 sệt nguội không tác dụng với


Nếu mang đến H2SO4 quánh với số mol hệt nhau phản ứng toàn diện với những chất thì bội phản ứng như thế nào thu được lượng CuSO4 không nhiều nhất?


Hoà tan trọn vẹn 4,0 gam tất cả hổn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 nhất (đktc) với dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, fe trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


Cho 0,25 mol sắt tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 quánh nóng thu được hỗn hợp chỉ đựng m gam muối. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.