Nguyên tử khối vừa đủ của rubiđi là 85,559. Trong tự nhiên rubiđi bao gồm hai đồng vị 85Rb và 87Rb. Tính % số nguyên tử của đồng vị 85Rb?

Áp dụng bí quyết tính nguyên tử khối trung bình:

(overline A_X = A.x + B.y over 100) 

Trong kia đồng vị A bao gồm x% số nguyên tử, đồng vị B gồm y% số nguyên tử

Trong kia x+y=100%.Bạn đã xem: Nguyên tử khối của rb

Giải phương trình tìm kiếm được x, y. Từ đó suy ra % số nguyên tử của đồng vị 85Rb.

Bạn đang xem: Phân tử khối của rb

Gọi % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là x%, điện thoại tư vấn % số nguyên tử của đồng vị 87Rb là y%.

Nguyên tử khối vừa đủ của rubiđi là:

(overline A_Rb = 85x + 87y over 100 = 85,559) 

Suy ra 85x + 87y = 100.85,559= 8555,9 (1)

Mặt không giống x + y =100 (2)

Giải hệ bên trên ta có x = 72,05 với y= 27,95

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là 72,05%.

Xem thêm: Câu Hỏi Triolein Không Tác Dụng Với Chất Hoặc Dung Dịch Nào Sau Đây ?


*

*

*

*

*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?

Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?

Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?

Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là

Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là

Hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang đến M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong những g/ml ?

Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là

Một láo hợp gồm hai đồng vị tất cả số khối vừa đủ 31,1 và bao gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhì đồng vị là 93 với tổng số hạt không có điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Toàn bô khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là

Trong từ nhiên, yếu tắc Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có tỷ lệ số lượng khớp ứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu gồm 2 đồng vị trong số đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong những số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là

Cacbon gồm 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi có 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác biệt được khiến cho từ những đồng vị bên trên là

Trong thoải mái và tự nhiên brom gồm hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối từng đồng vị có mức giá trị bằng số khối thì tỉ lệ thành phần % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là

Nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,546. Đồng mãi sau trong tự nhiên và thoải mái với 2 một số loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần phần trăm về nguyên tử của (_29^63Cu) là:

Cabon trong thoải mái và tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của nhị đồng vị 12C cùng 13C, trong các số đó đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là


Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.