*

*

Câu hỏi:Phân tử ADN liên kết với protein nhưng chủ yếu là histon đã tạo đề nghị cấu trúc đặc hiệu gọi là

A. Nhiễm sắc thể

B. Axit nucleic

C. Gen.

Bạn đang xem: Phân tử adn liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

D. Nhân con

Lời giải:

Đáp án đúng:A -Nhiễm sắc thể

Giải thích:

Phân tử ADN liên kết với protein mà lại chủ yếu là histon đã tạo phải cấu trúc đặc hiệu gọi là nhiễm sắc thể, là cấu trúc quy định sự sinh ra protein chứa bộ gen thiết yếu của một sinh vật. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm ADN với protein (chủ yếu là loại Histôn). Phân tử ADN liên kết với khối cầu protein tạo đề nghị nuclêôxôm là đơn vị cấu trúc cơ bản theo chiều dọc của nhiễm sắc thể.

Kiến thức mở rộng:

1. Nhiễm sác thể là gì?

Nhiễm sắc thể là cấu trúc quy định sự có mặt protein chứa bộ gen thiết yếu của một sinh vật. Nhiễm sắc thể gồm vai trò vào di truyền tồn tại ở cả sinh vật nhân thực cùng sinh vật nhân sơ.

*
Vật chất di truyền – nhiễm sắc thể

Thông qua nhiễm sắc thể, những nhà khoa học có thể hiểu về các quy trình di truyền, các rối loạn di truyền, sự phạt triển của cá thể và quy trình phát sinh chủng loại.

2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể

Ở mỗi loại sinh vật khác nhau, nhiễm sắc thể gồm cấu trúc không giống nhau như:

Đối với virus thì không có nhiễm sắc thể, cơ mà vật chất di truyền của bọn chúng chỉ là phân tử ADN hoặc ARN.Ở sinh vật nhân sơ (như là vi khuẩn) thì nhiễm sắc thể chỉ là một phân tử ADN trần dạng vòng được gọi là ADN-NST (ADN-nhiễm sắc thể) để phân biệt với các plasmit cũng là ADN vòng. Đối với sinh vật tất cả nhân, nhiễm sắc thể bao gồm cấu trúc phức tạp.Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể gồm nhiều dạng rất khác nhau và gồm cấu trúc rất phức tạp, nhưng về cơ bản tất cả những đặc trưng chung.

Ở tế bào thực vật, động vật sau thời điểm nhân đôi mỗi nhiễm sắc thể thì bao gồm 2 cromatit. Mỗi crômatit tất cả một sợi phân tử ADN nhưng mà một nửa là nguyên liệu gốc, một nửa nguyên liệu mới lấy từ môi trường tế bào. Các crômatit này đóng xoắn tới giá chỉ trị cực đại đề nghị cùng gồm hình dạng và kích thước đặc trưng. Mỗi nhiễm sắc thể bao gồm 2 crômatit dính nhau ở trọng điểm động tại eo thứ nhất.

Một số nhiễm sắc thể còn tồn tại eo thứ 2, eo tổng hợp ARN. Các ARN bắt đầu quá trình tạo phải nhân con. Thời gian bước vào phân bào, nhiễm sắc thể ngừng hoạt động với nhân nhỏ biến mất. Lúc phân bào kết thúc nhiễm sắc thể lại hoạt động cùng nhân nhỏ cũng tái hiện.

Nhiễm sắc thể của các loài tất cả hình dạng khác nhau: hình hạt, hình V, hình que với hình móc.

Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm ADN cùng protein (chủ yếu là loại Histôn). Phân tử ADN liên kết với khối cầu protein tạo yêu cầu nuclêôxôm là đơn vị cấu trúc cơ bản theo chiều dọc của nhiễm sắc thể.

Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử prôtêin histôn tạo nên khối cầu dẹt được gói bọc bởi 7/4 vòng xoắn ADN có khoảng 146 cặp nuclêôtit. Những nuclêôxôm nối với nhau bằng các đoạn ADN với một prôtêin histôn. Mỗi đoạn ADN có khoảng 15-100 cặp nuclêôtit. Sợi nhiễm sắc cơ bản bao gồm chiều ngang 11nm là sự tổ hợp giữa ADN cùng prôtêin histôn. Sau đó, cuốn xoắn thứ cấp thành sợi nhiễm sắc có chiều ngang 30nm.

*

Sợi nhiễm sắc tiếp tục đóng xoắn thành sợi vô cùng xoắn bao gồm chiều ngang 300nm. Sợi hết sức xoắn tiếp tục đóng xoắn thành crômatit gồm chiều gồm chiều ngang 700nm. Nhờ vào cấu trúc xoắn cuộn như thế buộc phải nhiễm sắc thể gồm chiều dài ngắn lại khoảng 15000 đến 20000 lần so với chiều nhiều năm phân tử ADN.

3. Đặc điểm của bộ nhiễm sắc thể

Bộ nhiễm sắc thể được biết là số lượng nhiễm sắc thể có trong 1 tế bào của 1 loài. Mỗi loại sinh vật khác biệt sẽ tất cả số bộ nhiễm sắc thể khác nhau, cùng hình dạng khác nhau. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tất cả chứa những cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

*
Bộ nhiễm sắc thể

Bộ nhiễm sắc thể đơn bội là bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng. Trình độ tiến hóa của loài không bị ảnh hưởng bởi số lượng nhiễm sắc thể.

Xem thêm: Măng Sông Là Gì ? Ứng Dụng Và Phân Loại Măng Xông Măng Xông Dùng Để Làm Gì

=> Với những kiến thức ở trên, đứng top lời giải tin chắc rằng những bạn đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “Phân tử ADN liên kết với protein nhưng mà chủ yếu là histon đã tạo cần cấu trúc đặc hiệu gọi là gì?”. Câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi này là nhiễm sắc thể.