Chiến tranh cố gắng giới đầu tiên mang đặc thù của một trận chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- mục tiêu tham chiến của các nước đế quốc: tranh nhau thuộc địa của nhau, khuếch trương nỗ lực lực,… nhằm phân chia lại thay giới. Những mục đích trên chỉ mang về lợi nhuận cho ách thống trị tư sản thay quyền.

- Hậu quả: nặng nại trên tất cả các mặt khiếp tế, chủ yếu trị, xóm hội,… rất nhiều hậu trái này đè nặng lên vai những người dân dân vô tội.

nasaconstellation.com
Bạn đang xem: Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com
Xem thêm: My Talking Tom - Cho Android Game Nuôi Mèo Ảo Trên Android

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.