Hoạch định thường xuyên được phân loại theo khá nhiều cách khác biệt như phụ thuộc thời gian (hoạch định ngắn hạn, hoạch định trung hạn cùng hoạch định nhiều năm hạn), lever (hoạch định vĩ mô, hoạch định vi mô), mức độ (hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp), phạm vi (hoạch định toàn diện, hoạch định từng phần), với lĩnh vực marketing (dịch vụ, tài chính, nhân sự v.v…).

Bạn đang xem: Phân loại hoạch định

Theo J. Stoner, hệ thống hoạch định của một đội chức bao gồm hoạch định mục tiêu, hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp. Những kế hoạch tác nghiệp được chia thành 2 nhóm: (1) kế hoạch 1-1 dụng (cho những vận động không lặp lại) gồm tất cả ngân sách, chương trình và dự án; với (2) kế hoạch thường xuyên (cho những chuyển động lặp lại) bao hàm chính sách, thủ tục và qui định. Hệ thống hoạch định theo phong cách phân một số loại của J. Stoner được trình diễn trong Hình 6.1 bên dưới đây.


*

Harold Koontz và Cyril O’Donnell phân loại việc hoạch định của một đội nhóm chức thành những nội dung như được đã cho thấy trong Hình 6.2.

*


0 trách nhiệm và mục đích


Nhiệm vụ hay mục đích phân tích và lý giải lý do mà một nhóm chức tồn tại và phát triển. Vớ nhiên bất kỳ tổ chức như thế nào tồn tại cũng nhằm đáp ứng nhu cầu cho thôn hội nhu cầu nào đó. Ví dụ như nhiệm vụ của người sử dụng là hỗ trợ sản phẩm hay thương mại dịch vụ cho quý khách và trọng trách của trường đại học là huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu.

*Mục tiêu

Mục tiêu là các công dụng mong đợi mà một tổ chức nhắm tới trong tương lai. Trong một nhóm chức hệ thống mục tiêu bao hàm mục tiêu của tổ chức triển khai và mục tiêu bộ phận. Các phương châm này cần phải tương xứng với nhau.

* những chiến lược

Chiến lược được dùng làm chỉ ra các chính sách và chương trình hành vi tổng quát và sự triển khai các nguồn lực đặc biệt quan trọng để có được các phương châm toàn diện.

º những chính sách

Các chế độ là rất nhiều kế hoạch bao gồm các pháp luật và những hiệ tượng chung để lí giải hoặc khai thông những lưu ý đến và hành động khi quyết định. Những chính sách đảm bảo cho các quyết định cân xứng với mục tiêu. Lấy ví dụ như như chính sách tài chính, chính sách tuyển dụng…

* những thủ tục

Các giấy tờ thủ tục là rất nhiều sự hướng dẫn về hành động phải theo đúng để tiến hành một quá trình nào đó. Chúng chỉ ra một giải pháp chi tiết quá trình đó phải làm như vậy nào. Lấy ví dụ như giấy tờ thủ tục đăng ký kết kinh doanh, giấy tờ thủ tục xuất nhập kho, thủ tục thanh toán

◉ những qui tắc

Các qui tắc phân tích và lý giải rõ hành vi nào được phép với không được phép làm. Nói cách khác qui tắc là số đông qui định phải được vâng lệnh mà không tồn tại sự lựa chọn. Ví như không được thuốc lá trong lớp học, phải kiểm lại chi phí khi nhấn …

0 những chương trình


Các công tác là sự cụ thể hóa những chính sách, chiến lược, các nhiệm vụ được giao, công việc phải tiến hành, những nguồn lực rất cần được sử dụng … nhằm đạt được tác dụng nào đó. Ví dụ như chương trình đào tạo, chương trình quảng cáo sản phẩm mới.

Xem thêm: Tư Vấn Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát, Công An Lấy Bao Nhiêu Điểm 2021


* Ngân quỹ

Ngân quỹ là một bạn dạng tường trình về các hiệu quả mong ý muốn được biểu hiện bằng những con số. Ngân quỹ còn là một phương tiện nhằm kiểm tra.