Để nhận ra được điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo và tính chất hóa học của Axetilen C2H2, Etilen C2H4, Benzen C6H6 với Metan CH4 ta cần hiểu rõ tính hóa chất của từng vừa lòng chất.

Bạn đang xem: Phân biệt etilen và axetilen


Vì vậy trong bài viết này HayHocHoi.Vn đã tóm tắt lại các tính chất hóa học cùng công thức kết cấu của những hidrocacbon này, rõ ràng là: Axetilen , Etilen , Benzen và Metan nhằm từ đó những em thuận tiện nhận biết cùng so sánh những điểm giống nhau và khác biệt giữa những hợp hóa học này, qua đó có thể giải những bài toán riêng biệt một cách ‘gọn gàng’.

I. Bắt tắt về đặc thù hóa học tập công thức cấu trúc của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan

Bạn sẽ xem: đối chiếu Axetilen, Etilen, Benzen, Metan về cấu trúc và tính chất hóa học tập – hóa 9 bài xích 42


– Dưới đấy là bảng nắm tắt tính chất hóa học và điểm lưu ý công thức cấu tạo và áp dụng của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan.

 MetanEtilenAxetilenBenzen
 Công thức cấu tạo
*
*
*
*
 Đặc điểm cấu tạo Có 4 links đơn σ giữa C cùng H Có 1 links đôi π thân 2 nguyên tử C Có 1 link 3 (1 σ và 2 π) thân 2 nguyên tử C Vòng 6 cạnh, 3 links đôi π đan xen giữa 3 liên kết σ đơn
 Phản ứng quánh trưng

 Phản ứng thế

 phản ứng hidro hóa

 Phản ứng cộng Phản ứng cộng Phản ứng núm và phản bội ứng cộng
 Ứng dụng chính Làm xăng trong đời sống và sản xuất Làm vật liệu sản xuất rượu etylic cùng axit axetic Làm nguyên liệu trong công nghiệp và sản xuất một số chất hưu cơ khác Làm dung môi với làm nguyên liệu sản xuất 1 số chất dẻo.

Một số bội phản ứng đặc trưng của Axetilen , Etilen , Benzen và Metan

 CH4 + Cl2 

*
 CH3Cl + HCl

 C2H4 (khí) + Br2(dd) → CH2Br-CH2Br (lỏng)

 C2H2 (khí) + Br2(dd) → Br2-CH-CH-Br2 (lỏng)

 C6H6 (khí) + Br2(lỏng) → C6H5Br(lỏng) + HBr (khí)

– bởi vậy từ bảng tính chất hóa học, công thức cấu tạo và sệt điểm cấu trúc của  Axetilen , Etilen , Benzen và Metan ở trên, họ dễ dàng vận dụng để vấn đáp các câu hỏi dạng như:

Em hãy so sánh tính chất hóa học của etilen với axetilen? Em hãy nêu điểm tương đương và không giống nhau về đặc điểm hóa học của metan, etilen và axetilen? Trình bày phương thức hóa học tập để nhận biết hai lọ mất nhãn cất 2 khí ko màu là metan với etilen? xuất xắc So sánh metan, etilen với axetilen benzen?…

Ví dụ 1 (Bài 2 trang 133 sgk hóa 9): Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ cần sử dụng dung dịch brom hoàn toàn có thể phân biệt được hai hóa học khí bên trên không? Nêu cách tiến hành.

– Thực ra thắc mắc trên rất có thể hiểu là: Trình bày phương thức hóa học tập để nhận biết hai lọ mất nhãn chứa 2 khí ko màu là metan với etilen?

* Lời giải:

– cho hai khí vào hai bình bao gồm cùng thể tích, tiếp nối cho và một thể tích hỗn hợp brom bao gồm cùng nồng độ vào nhì bình cùng lắc đều.

– Bình ko làm đổi khác màu hỗn hợp brom là CH4, bình làm phai màu dung dịch brom là C2H4 theo phương trình làm phản ứng sau:

 C2H2 + Br2 → C2H4Br2.

 Ví dụ 2: So sánh đặc thù hóa học của etilen với axetilen? nêu điểm như là và khác nhau về đặc thù hóa học của etilen cùng axetilen

* Lời giải:

• Điểm giống như nhau giữa Etilen và Axetilen

– Đều là những hidrocacbon vào phân tử tất cả C với H

– Trong phân tử bao gồm liên kết σ bền cùng liên kết π linh động

– liên kết π linh động dễ bị đứt (bẻ gãy) khi tham gia phản ứng hóa học

– đặc thù hóa học đặc thù là làm phản ứng cộng, hình như có bội phản ứng trùng hợp với oxi hóa.

Điểm không giống nhau giữa Etilen và Axetilen

– Tùy điều kiện và xúc tác mà lại khi gia nhập phản ứng 1 hay 2 liên kết π của Axetilen bị đứt.

– Axetilen có 2 nguyên tử H biến hóa năng động có thể gia nhập phản ứng cụ với ion kim loại.

 Ví dụ 3: So sánh Axetilen và Benzen?

* Lời giải:

• Điểm giống như nhau thân Axetilen với Benzen

– Đều là các hidrocacbon trong phân tử gồm C cùng H (C2H2 mạch thẳng, C6H6 mạch vòng).

– Trong phân tử gồm liên kết σ bền với liên kết π linh động.

– Cùng gồm phản ứng đặc trưng là bội nghịch ứng cộng.

• Điểm không giống nhau giữa Axetilen cùng Benzen

– cùng với Axetilen tùy điều kiện và xúc tác cơ mà khi tham gia phản ứng 1 giỏi 2 liên kết π của Axetilen bị đứt. Hình như Axetilen gồm phản ứng trùng hợp cùng oxi hóa.

– cùng với Benzen cấu trúc mạnh vòng, gồm 3 liên kết π liên hợp với nhau tạo nên thành hệ thơm chắc chắn nên bao gồm tham gia bội nghịch ứng cùng nhưng cạnh tranh (chỉ cộng H2), dễ tham gia phản ứng chũm và bền với tác nhân oxi hóa.

– Axetilen có 2 nguyên tử H linh động có thể tham gia phản ứng cầm với ion kim loại.

♠ Bảng sau đây cho bọn chúng ta cách phân biệt Metan, Etilen, Axetilen và Benzen bằng phương thức hóa học.

 Chất nên nhận Loại dung dịch thử Hiện tượng Phương trình hóa học
 Metan (CH4) Khí Clo Mất màu xoàn lục của khí Clo. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
 Etilen (C2H4) dd Brom dd Brom bị mất màu. C2H4 + Br2 → C2H4Br2
 Axetilen (C2H2)

• dd Brom

• AgNO3/NH3

-dd Brom bị mất màu.

-Có kết tủa vàng

• C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

• C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg + 2NH4NO3

 Ví dụ 4: Vận dụng bảng nhận thấy trên hãy nêu cách nhận biết bằng cách thức hóa học các khí sau: CH4, C2H2, C2H4 và N2, H2.

* Lời giải:

– rước mỗi mẫu một ít, và lần lượt dẫn các khí trải qua dd AgNO3/NH3. Khí nào tạo nên kết tủa kim cương là C2H2.

C2H2 + Ag2O → AgC≡CAg↓ + H2O

– Dẫn các khí còn lại qua dd nước Brom (màu nâu đỏ). Khí làm sao làm phai màu nước brom là C2H4.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br -CH2Br

– thứu tự đốt cháy 3 khí còn lại. Khí không cháy là N2. Thành phầm cháy của nhị khí kia được dẫn qua dd nước vôi trong. Sản phẩm cháy nào có tác dụng đục nước vôi vào là CH4. Mẫu sót lại là H2.

 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ trắng +H2O

 H2 + ½O2 → H2O 

II. Bài bác tập về Hidrocacbon Metan, Etilen, Axetilen cùng Benzen

Bài 1 trang 133 sgk hoá 9: Viết công thức kết cấu đầy đủ cùng thu gọn của những chất hữu cơ gồm công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

* giải thuật bài 1 trang 133 sgk hoá 9: 

a) C3H8 công thức tử kiểu như CH4 (CnH2n+2) nên bao gồm công thức kết cấu có 1 liên kết đơn: CH3–CH2–CH3.

b) C3H6 công thức phân tử tương tự C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu trúc có 1 links đôi CH2=CH– CH3 và mạch vòng

c) C3H4 công thức phân tử tương đương C2H2 (CnH2n-2) nên tất cả công thức cấu trúc có 1 link ba: CH≡C–CH3; 2 nối đôi: CH2=C=CH2 và mạch vòng.

Bài 3 trang 133 sgk hóa 9: Biết 0,01 mol hidrocacbon A làm mất màu đầy đủ 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy A là hidrocacbon nào trong số các chất sau đây:

A. CH4. B. C2H2.

C. C2H4. D. C6H6.

* giải thuật bài 3 trang 133 sgk hóa 9:

– Đáp án: C đúng.C2H4. 

– Ta bao gồm : nA = 0,01 (mol).

– Theo bài xích ra: nBr2 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol).

⇒ nA = nBr2 = 0,01 (mol) ⇒ Tỉ lệ phản bội ứng là 1:1

⇒ Trong phân tử Hiđrocacbon có 1 nối đôi ( 1 link π)

⇒ Vậy Hiđrocacbon A là Etilen C2H4.

Bài 4 trang 133 sgk hóa 9: Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A bao gồm nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ dại hơn 40. Tìm cách làm phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu hỗn hợp brom không?

d) Viết phương trình chất hóa học của A cùng với clo khi có ánh sáng

Lời giải bài 4 trang 133 sgk hóa 9:

a) Trong chất hữu cơ A bao hàm nguyên tố nào?

– Ta có: nCO2 = 8,8/44 = 0,2 (mol). 

 ⇒ mC = 0,2.12 = 2,4 (g).

– Ta có: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol). 

 ⇒ mH = 0,3.2 = 0,6 (g).

 ⇒ mC,H = 2,4 + 0,6 = 3 (g) = mA

 ⇒ A có hai yếu tắc C với H, vậy A là Hiđrocacbon.

b) Đặt bí quyết phân tử của A là CxHy

 

*

⇒ Vậy CTPT của A bao gồm dạng (CH3)n 

– Theo bài bác ra thì khối lượng của MA 3)n 2H6(nhận)

c) A là Etan C2H6(không bao gồm liên kết π) không làm mất màu hỗn hợp Br2.

Xem thêm: Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 4, Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4

d) Phương trình phản ứng cùng với Clo khi có ánh nắng của Etan:

 C2H6 + Cl2 

*
 C2H5Cl + HCl

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kiến thức về đặc điểm hóa học, quánh điểm cấu tạo phân tử của những Hidrocacbon rõ ràng là Axetilen, Etilen, Benzen cùng Metan làm việc trên hữu ích cho những em. đều góp ý và thắc mắc các em sung sướng để lại lời nhắn nghỉ ngơi phần phản hồi để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.