Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 3. Bài xích 1. Một sợi dây khá dài 9135cm được thái thành hai đoạn...

Bạn đang xem: Ôn tập về giải toán tiếp theo


Bài 1

Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn đầu tiên dài bằng (frac17) chiều dài sợi dây. Tính chiều nhiều năm mỗi đoạn dây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

*
 

- Độ dài đoạn trước tiên bằng độ nhiều năm sợi dây phân tách cho 7.

- Độ nhiều năm đoạn máy hai bằng độ nhiều năm sợi dây trừ đi độ nhiều năm đoạn thẳng thiết bị nhất.

Giải chi tiết:

Độ lâu năm đoạn dây đầu tiên là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây thứ hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: Đoạn sản phẩm nhất: 1305m; đoạn sản phẩm hai: 7830 cm.


Bài 2

Người ta dự định chuyển 15 700 kilogam muối lên miền núi bằng 5 xe tải chở phần nhiều nhau, đợt đầu tất cả 2 xe đã lên đường. Hỏi dịp đầu chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối bột ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 xe: 15 700kg

2 xe: ?kg

- tìm kiếm một xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Tìm hai xe chở được từng nào ki-lô-gam muối.

Giải đưa ra tiết:

Mỗi xe cài chở được số ki-lô-gam muối là:

15 700 : 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã chuyển số ki-lô-gam muối là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Đáp số: 6280 kg.


Bài 3

Có 42 chiếc cốc đồng nhất được xếp vào 7 hộp. Hỏi tất cả 4572 các cốc cùng nhiều loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như vậy ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

42 cái cốc : 7 hộp

4572 cái cốc : ? hộp

- tìm kiếm mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc.

- tìm kiếm số hộp bằng phương pháp lấy 4572 phân chia cho số vừa tìm kiếm được ở bước trên.

Giải chi tiết:

Số cốc đựng trong những hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp nhằm đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Đáp số: 762 hộp.


Bài 4

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100 B. 320 C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có mức giá trị là:

A.3 B.12 C.4 D.48

Phương pháp giải:

- Biểu thức tất cả phép tính nhân cùng phép tính cùng thì tính quý giá của phép nhân trước rồi đến phép cộng.

- Biểu thức gồm phép tính nhân và chia thì ta tính lần lượt từ trái lịch sự phải.

Giải đưa ra tiết:

a) Ta có: 4 + 16 x 5 = 4 + 80 = 84

Khoanh vào chữ C.

b) Ta có: 24 : 4 x 2 = 6 x 2 = 12

Khoanh vào chữ B.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 1 Chuyển Động Cơ Học, Giải Sbt Vật Lí 8

nasaconstellation.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.