Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 trường Vinschool sách bắt đầu Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được xem tư vấn và soạn đáp án bởi nasaconstellation.com bao gồm tổng hợp các dạng Toán và những dạng bài tập kèm theo trong lịch trình học trong học kì 1 lớp 6 cho những em học sinh tham khảo, củng nạm kiến thức, rèn khả năng giải Toán chuẩn bị cho bài xích thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt hiệu quả cao.

Đề thi 3 bộ sách mới môn Toán new nhất
Bạn đang xem: Ôn tập toán 6

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Toán 6

Xem thêm: Đóng Vai Chị Dậu Kể Lại Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ, Please Wait

Đáp án đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8


c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê những phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: phân tách hết

Câu 5:

a)

*
chia hết cho cả 2 cùng 5 phải b = 0

*
phân tách hết mang đến 3

Nên tổng các chữ số của số đó phân tách hết đến 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a chia hết mang lại 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy những số buộc phải tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
phân chia hết mang đến 5 nên b = 0 hoặc b = 5

Trường phù hợp 1: b = 0

*
chia hết đến 9 yêu cầu tổng những chữ số của số đó phân tách hết mang lại 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a chia hết cho 9

Vậy a = 3

Trường hòa hợp 2: b = 5

*
phân tách hết cho 9 đề nghị tổng các chữ số của số đó phân chia hết mang lại 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân chia hết mang lại 9

Vậy a = 7

Vậy các số đề nghị tìm là 2430 và 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu xem thêm đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm các dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám sát chương trình học tập là tài liệu cho những thầy cô xem thêm ra đề cho những em học sinh, sẵn sàng cho những bài thi giữa và cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát tháo đến chi tiết.