Câu thơ: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi nhỏ đỏ xuống bên dưới hầm tai vạ” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) bộc lộ điều gì?

 
Bạn đang xem: Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Câu nói bên trên nhân hóa thể hiện hành động tàn bạo của kẻ thù. Cũng chủ yếu những hành động này càng khơi sâu cần mối thù dân tộc, củng nỗ lực quyết tâm hành động chống quân Minh xâm chiếm của quần chúng. # ta, là lý do dẫn đến nở rộ khởi nghĩa Lam Sơn. 


*
*
*
*
*
*
*
*

Sau thành công Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta đã từng nào lần phải đương đầu với quân thôn tính Tống?


Tể tướng mạo Vương An Thạch răn dạy vua Tống sai quân lịch sự xâm lược vn trong khi bên Tống sẽ ở giai đoạn


Chiến lược: “Ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” được Lý thường xuyên Kiệt tiến hành ở giai đoạn nào của cuộc binh lửa chống Tống?


Cho câu thơ sau:

“…nhất trận hỏa công

Tặc binh đại phá, ngày tiết hồng mãn giang”.

Điền vào nơi trống tên thắng lợi mà quân dân đơn vị Trần đạt được trong cuộc binh đao chống quân Mông – Nguyên.


Câu thơ: “Nướng dân black trên ngọn lửa hung tàn; Vùi nhỏ đỏ xuống bên dưới hầm tai vạ” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) bộc lộ điều gì?


Nam quốc giang san Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận chế tác thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Bài thơ trên ko mang ý nghĩa nào sau đây?


Ý nào không phản ánh đúng chuẩn nguyên nhân giặc Mông – Nguyên bố lần thảm bại trong vấn đề xâm lược nước ta?


Cuộc loạn lạc hay khởi nghĩa làm sao đã khởi đầu cho truyền thống dứt cuộc cuộc chiến tranh một bí quyết mềm dẻo (giảng hòa) để cầm lại hòa hiếu cùng với nước bóng giềng của dân tộc ta?


Ta thường xuyên tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt váy đìa; chỉ giận không thể lột da, ăn gan, uống tiết quân thù; dẫu mang đến trăn thân ta phơi xung quanh nội cỏ, nghìn cố ta quấn trong da ngựa cũng nguyện xin làm” (theo Thơ văn Lý – Trần).

Lời hịch bên trên của è cổ Hưng Đạo không có ý nghĩa sâu sắc gì?


Hành rượu cồn nào của nghĩa binh Lam tô thể hiện tinh thần nhân đạo của quần chúng ta đối với giặc Minh xâm lược?


Nội dung nào sau đây không giải thích chính xác nguyên nhân quân dân thời Trần sẵn sàng chuẩn bị đoàn kết với triều đình chống quân Mông – Nguyên để bảo đảm an toàn độc lập?


Cuộc binh đao của nhân dân ta thời Lý – Trần tất cả điểm gì khác hoàn toàn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?


Cuộc đao binh chống quân Mông – Nguyên thời Trần bao gồm điểm gì khác so cùng với cuộc nội chiến chống Tống thời Lý về thẩm mỹ quân sự?


Ý làm sao không phản chiếu đúng điểm sáng chung của các trận đánh đấu kháng ngoại xâm từ vắt kỉ X đến núm kỉ XV?
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kỷ Niệm Chương Tiếng Anh Là Gì ? Ä Áº·C Ä'Iá

Người bao gồm công béo xây dựng vương triều è cổ và gồm Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần không rơi xuống đất, xin hoàng thượng đừng lo!”


Người thiếu thốn niên trẻ em tuổi tất cả tinh thần phẫn nộ giặc sâu sắc, đã bóp nát trái cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là