Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu ích mà nasaconstellation.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Những bài toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng đúng theo các câu hỏi Toán lớp 7 cơ phiên bản và nâng cấp dành cho chúng ta học sinh tham khảo, từ bỏ luyện tập nhằm củng cố gắng lại loài kiến thức, học xuất sắc môn Toán lớp 7. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án sau:

Kết quả của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tìm kiếm X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: kiếm tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được trường đoản cú đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm kiếm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lạc trong giải mã sau với sửa lại địa điểm sai:

Bài 12: tìm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Không còn thời hạn 6 tháng, người mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này.

Bài 14. Theo hợp đồng, nhị tổ tiếp tế chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi từng tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhị góc bằng nhau mà tầm thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) trường hợp hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ cha thì nhì góc so le trong bởi nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM cùng ON làm sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu phát biểu đúng trong những câu sau:

a) vào một tam giác, không thể gồm hai góc tù.

b) Góc xung quanh của tam giác đề nghị là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bởi cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì nhị tam giác đó bằng nhau.

d) giả dụ hai cạnh với một góc của tam giác này bằng hai cạnh với một góc của tam giác cơ thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. cho tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D nằm trong cạnh AB, điểm E ở trong cạnh AC thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE cùng CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC mang điểm D sao cho
*
= 600. Call H là trung điểm của BD.

a.Tính độ nhiều năm HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông giỏi không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a cùng lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a và b.

c. Lập phương của hiệu a và b.


Bài 23. Mang đến tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, có AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: mang đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Hotline I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi kiếm tìm bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho các đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Kiếm tìm một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tìm kiếm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Mang lại đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. Mang lại hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Minh chứng rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng minh rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Kiểm Soát Quy Trình Thống Kê ( Spc Là Gì Mà Bạn Cần Biết

Bài 34. Mang lại tam giác ABC vuông làm việc A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Cha đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau tại O.