Kết quả tìm kiếm phương trình thăng bằng có hóa học tham gia là Sắt(III) hidroxit và chất thành phầm là sắt (III) oxit nước
Bạn đang xem: Nhiệt phân fe oh 3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + H2O" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình


Thông tin thêm về phương trình hóa họctạo thành Fe2O3 (sắt (III) oxit) ,trong đk nhiệt độ nhiệt độPhương trình để tạo rachất Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) () Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3 KOH + FeCl3 → KCl + Fe(OH)3 4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4CO2 + 4Fe(OH)3Phương trình để tạo thành rachất Fe2O3 (sắt (III) oxit) (iron oxide) 3x - 2yO2 + 4FexOy → 2xFe2O3 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3Phương trình để sinh sản rachất H2O (nước) (water) NH4NO2 → 2H2O + N2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Nhân trái trong cuộc sống

*
*

Tài liệu chất hóa học HOT

Tài liệu chất hóa học lớp 8Chuyên đề hóa học 8 chăm đề chất - Nguyên tử - Phân tử Tổng hợp những bài tập chương 4 hóa học 8 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8 màu sắc các chất hóa học chuyên đề phương trình phản ứng Tài liệu chất hóa học lớp 9Chuyên đề Phi kim chất hóa học 9 những loại hợp hóa học vô cơ Tổng hợp những bài tập chương 5 hóa học 9 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9 phương pháp nhận biết hóa học hữu cơ Hidrocacbon, Nhiên liệu hóa học 9 Tài liệu hóa học lớp 10Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm chất hóa học Đề thi và lời giải Hóa học 2019 Đề thi hóa học 2018 làm phản ứng thoái hóa khử Nguyên tử hóa học 10 câu hỏi trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn chất hóa học
Hydro là nguyên tố thứ nhất trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử dễ dàng và đơn giản nhất gồm thể gồm một proton trong phân tử nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong các các nguyên tố cùng là nguyên tố phong phú và đa dạng nhất trong vũ trụ.


Xem thêm: 1️⃣ Hướng Dẫn Cách Thắt Nơ Cổ Áo Sơ Mi Nữ Đẹp, Thanh Lịch, Mới Lạ Nhất ™️ 6Ix

*

*

Sản phẩm xây dựng bởi Be Ready Education nước australia vì mục tiêu phi lợi nhuận