NH3 + O2 → NO + H2O là phương trình NH3 cháy trong O2 để tạo thành khí NO được thpt Sóc Trăng biên soạn gửi tới chúng ta đọc. Mong muốn với câu chữ phương trình này giúp chúng ta học sinh viết và cân bằng đúng đắn phản ứng NH3 ra O2, từ bỏ đó vận dụng vào giải những dạng câu hỏi bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Nh3 o2 xúc tác pt


2. Điều kiện phản ứng NH3 ra O2

Nhiệt độ: 850 – 900oC

Xúc tác: Bạch kim (Pt) (hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Bạn đang xem: NH3 + O2 → NO + H2O


3. Tính chất hóa học của NH3

Amoniac gồm tính bazơ yếu

Amoniac do tính bazơ đề xuất dung dịch amoniac tạo nên quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein trường đoản cú màu chuyển thành hồng.

Do đó để phát hiện amoniac, bạn ta sử dụng quỳ tím độ ẩm để dấn biết.

Nguyên nhân: bởi vì cặp e không tham gia links ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản ứng cùng với nước 

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

b) Amoniac bội nghịch ứng với Axit → muối bột Amoni

Thí dụ:

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tính năng với dung dịch muối của các kim một số loại mà hidroxit không tan → bazơ cùng muối

NH3 + muối (dung dịch) → Bazơ + muối mới

Thí dụ

2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

3NH3 + AlCl3 + 3H2O →Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ với Zn2+ bao gồm kết tủa tiếp nối kết tủa tan vày tạo phức hóa học tan

Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

Thí dụ: 

ZnSO4 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Zn(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

Amoniac có tính khử mạnh

Nguyên nhân: do N vào NH3 tất cả mức lão hóa thấp độc nhất -3

a) Amoniac công dụng với O2

4NH3 + 3O2

*
 2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2

*
N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng với oxit của kim loại

Thí dụ:

3CuO + 2NH3

*
Cu + 3H2O + N2↑

Khả năng sinh sản phức

Dung dịch amoniac có chức năng hòa tung hiđroxit giỏi muối ít tan của một vài kim loại, tạo thành thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

4. Bài bác tập vận dụng liên quan liêu NH3 tính năng O2

Câu 1. Amin no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức tổng quát là

A. CnH2nN.

B. CnH2n+1N.

C. CnH2n+3N.

D. CnH2n+2N.


Đáp án C

Câu 2. Ở đk thường, amin A là chất lỏng, dễ dẫn đến oxi hoá lúc để ngoài không khí. Hỗn hợp a không làm thay đổi màu sắc quỳ tím nhưng công dụng với nước brom chế tạo kết tủa trắng. Amin nào sau đây thoả mãn đặc thù của A?

A. đimetylamin

B. Benzylamin

C. Metylamin

D. Anilin


Đáp án D

Dung dịch X ko làm chuyển màu quỳ tím ⇒ loại A, C

Tác dụng cùng với nước Brom tạo nên kết tủa trắng ⇒ một số loại B


Câu 3. Chất làm sao sau đây rất có thể làm khô khí NH3 có lẫn khá nước ?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.


Đáp án D

Câu 4. Dãy các chất các phản ứng với NH3 vào điều kiện phù hợp là:

A. HCl, O2, Cl2, FeCl3.

B. H2SO4, Ca(OH)2, FeO, KOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO

D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2


Đáp án A

NH3 + HCl → NH4Cl

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 5. Dung dịch NH3 bao gồm thể công dụng được với các dung dịch

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. ZnCl2, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3


Đáp án C

ZnCl2 + 6NH3 → (Zn(NH3)6)Cl2

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl


Câu 6. Cho NH3 dư vào 50ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M với AlCl3 1M. Cân nặng kết tủa sau phản nghịch ứng là

A. 9,8 gam

B. 3,9 gam

C. 7,8 gam

D. 5 gam


Đáp án B

Vì các ion Cu2+, Zn2+, Ag+ chế tạo ra kết tủa cùng với NH3, tiếp nối kết tủa tung trong NH3 dư chế tác phức

=> kết tủa thu được chỉ bao gồm Al(OH)3

nAl(OH)3 = nAlCl3 = 0,05 mol => m = 3,9 gam


Câu 7. đến muối NH4Cl công dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH đun cho nóng thì chiếm được 5,6 lít (đktc) một chất khí. độ đậm đặc mol/l của dung dịch NaOH đã sử dụng là:

A. 3,0M.

B. 1,0M.

C. 2,0M.

D. 2,5M.


Đáp án D

NH4++ OH−→ NH3+ H2O

Theo phương trình hóa học ta có

nOH – = nNH3 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

=> centimet = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M


…………………………..

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã giới thiệu tới các bạn NH3 + O2 → NO + H2O. Để tất cả thể cải thiện kết quả trong tiếp thu kiến thức mời các bạn tham khảo một số trong những tài liệu: hóa học lớp 10, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 11, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt tổ quốc môn kế hoạch sử, Thi thpt non sông môn Địa lý, Thi thpt giang sơn môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Giấc Mơ Thấy Con Vật, Điềm Gì? Nên Chọn Con Số Nào? Con Số Liên Quan


Để nhân tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và học tập môn học tập THPT, thpt Sóc Trăng mời chúng ta truy cập đội riêng giành riêng cho lớp 11 sau: đội Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được hầu hết tài liệu bắt đầu nhất.