Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nguyên nhân tiếng anh là gì

*
*
*

nguyên nhân
*

nguyên nhân noun cause; reason
causalcauseMã tại sao tai nạn (ACC): Accident Cause Codemã nguyên nhân: cause codenguyên nhân chỉ định và hướng dẫn được: assignable causenguyên nhân gây ra tai nạn: cause of accidentnguyên nhân lỗi hỏng: cause for deteriorationnguyên nhân hỏng hỏng: failure causenguyên nhân không ngẫu nhiên: assignable causenguyên nhân ngẫu nhiên: chance causenguyên nhân sự cố: cause of failurenguyên nhân sự cố: failure causenguyên nhân thất bại: failure causegroundreasonsourcenguyên nhân không nên số: source of errorcó vì sao rõ ràngphanerogenetickhông tất cả nguyên nhâncarelesskhông gồm nguyên nhâncauselessmắc cần mô tả tình trạng hoặc căn bệnh mắc khi sau khoản thời gian sinh với không liên quan gì cho tới những tại sao di truyềnacquirednguyên nhân ngẫu nhiênchance causessự mất sinh lực (chỉ sự thái hóa hoặc mất chức năng mà không có nguyên nhân rõ rệt)abiatrophysự đối chiếu nguyên nhâncasual analysiscausenguyên nhân bên ngoài: external causenguyên nhân chủ yếu yếu đầu tiên: primary causenguyên nhân gắn: proximate causenguyên nhân phù hợp pháp: lawful causenguyên nhân vừa lòng pháp: law causenguyên nhân hỏa hoạn: cause of firenguyên nhân ngẫu nhiên: occasional causenguyên nhân thiệt hại: cause of damagenguyên người yêu cờ: chance causenguyên nhân tố tụng: cause of actionnguyên nhân trực tiếp: direct causenguyên nhân trực tiếp: immediate causenguyên nhân trực tiếp: proximate causenguyên nhân trường hợp bất khả kháng: cause of force majeurenguyên nhân xa: remote causeproximate causenguyên nhân gắn: proximate causenguyên nhân trực tiếp: proximate causenguyên nhân sống động (tạo thành sự cố)causal causesnguyên nhân chínhmainspringnguyên nhân đầu tiêninducementnguyên nhân gầncausal proximalnguyên nhân loại gián tiếpcausal remotenguyên nhân trực tiếpcausal proximalnguyên nhân xacausal remotetài nguyên nhân lực với phi nhân lựchuman & non-human sourcesthu nhập có vì sao đặc thùbut-for income
*

*Xem thêm: Nói Về Điểm Mạnh Của Bản Thân Bằng Tiếng Anh Khi Phỏng Vấn, Cách Viết Về Điểm Mạnh Điểm Yếu Bằng Tiếng Anh

*

nguyên nhân

- dt. Điều gây ra một kết quả hoặc làm xẩy ra một sự việc, một hiện nay tượng: tìm hiểu nguyên nhân dục tình giữa tại sao và kết quả.