Xin chào những em! kính chào mừng những em đang đi đến với bài học ngày lúc này với chủ đề Nguyên hàm. Đây là 1 dạng bài rất lôi cuốn và cũng là phần quan trọng đặc biệt có vào đề thi trung học phổ thông Quốc gia. Sẽ sở hữu những câu rất dễ dàng để các em có thể gỡ điểm trong bài xích thi, vày vậy họ hãy học thật tốt triết lý nguyên hàm để làm tốt hơn thế nữa nhé! Cùng cho với bài học kinh nghiệm ngay thôi nào.

Bạn đang xem: Nguyên hàm toán 12

Mục tiêu của bài học Nguyên hàm

Kiến thức bài học lúc này có tí chút liên quan đến các bài học tập trước, chúng ta cố cầm cố học giỏi những bài học trước và đặt ra mục tiêu cụ thể cho bài bác học lúc này nhé! 

Hiểu được có mang nguyên hàm của hàm số bên trên K, phân minh rõ một nguyên hàm với bọn họ nguyên hàm của một hàm số.Biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm.Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm.Tìm được nguyên hàm của một số trong những hàm số tương đối đơn giản dễ dàng dựa vào bảng nguyên hàm cùng các đặc thù của nguyên hàm.Sử dụng cách thức đổi biến chuyển số, phương thức tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm.

Lý thuyết bài học kinh nghiệm Nguyên hàm

Dưới đấy là một số phần loài kiến thức quan trọng cơ bạn dạng cô đã biên soạn cho bài học hôm nay, các bạn nhớ học bài bác kỹ trước khi làm bài tập nhé!

I. Nguyên hàm và tính chất

1. Nguyên hàm

a. Định nghĩa

Cho hàm số f(x) xác định trên K.

Hàm số F(x) được hotline là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F′(x)=f(x) với mọi x∈K .

Ví dụ 

Hàm số F(x)=x3 là một trong những nguyên hàm của hàm số f(x)=3x2 trên khoảng tầm (−∞;+∞)

vì F′(x)=(x3)′=3x2=f(x),∀x∈(−∞;+∞) .

b. Định lí 1. 

Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với từng hằng số C, hàm số G(x)=F(x)+C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K.

c. Định lí 2. 

Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì đa số nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x)+C, với C là một hằng số.

Kí hiệu: ∫f(x)dx=F(x)+C.

Chú ý:

Biểu thức f(x) chính là vi phân của của nguyên hàm F(x) của f(x) , vì dF(x)=F′(x)dx=f(x)dx .

Ví dụ: 

a) Với x∈(−∞;+∞),∫2xdx=x2+C

b) với t∈(−∞;+∞),∫costdt=sint+C

2. đặc điểm của nguyên hàm

Tính chất 1. ∫f′(x)dx=f(x)+C.

Tính chất 2. ∫kf(x)dx=k∫f(x)dx (với k là hằng số không giống 0)

Tính chất 3. dx=∫f(x)dx±∫g(x)dx .

Ví dụ

a) ∫(sinx)′dx=∫cosxdx=sinx+C

b) ∫3exdx=3∫exdx=3ex+C

3. Sự sống thọ của nguyên hàm

Định lí 3: Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều phải sở hữu nguyên hàm trên K.

4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số hay gặp

*

II. Các phương thức tính nguyên hàm

1. Cách thức đổi biến

a) Định lí 1: Nếu ∫f(u)du=F(u)+C với u=u(x) có đạo hàm liên tục thì ∫f(u(x))u′(x)dx=F(u(x))

b) Hệ quả: Nếu ∫f(u)du=F(u)+C thì ∫f(ax+b)dx=(1/a)F(ax+b)+C,(a≠0)

2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

a. Định lí 2

Nếu hai hàm số u=u(x) và v=v(x) có đạo hàm thường xuyên trên K thì ∫u(x)v′(x)dx=u(x)v(x)−∫u′(x)v(x)dx

b. Chú ý

Vì v′(x)dx=dv,u′(x)dx=du nên đẳng thức bên trên còn được viết ở dang ∫udv=uv−∫vdu

Sẽ thuận lợi hơn lúc tiếp thu kiến thức mới nếu như khách hàng kết học học lý thuyết và nghe giảng qua clip dưới đây!


Hướng dẫn giải bài xích tập SGK: Nguyên hàm

Để gắng chắc lý thuyết, cô và các bạn cùng nhau giải những bài tập trong sách giáo khoa nhé!

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 1 trang 93:

Tìm hàm số F(x) sao để cho F’(x) = f(x) nếu:

a) f(x) = 3x2 với x ∈ (-∞; +∞);

b) f(x) = 1/(cos⁡x)2 với x ∈ ((-π)/2; π/2).

Lời giải:

F(x) = x3 vì (x3)’ = 3x2

F(x) = tanx vì chưng (tanx)’ = 1/(cos⁡x)2 .

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 1 trang 93:

Hãy search thêm đầy đủ nguyên hàm khác của những hàm số nêu trong lấy ví dụ như 1.

Lời giải:

(x) = x2 + 2 do (F(x))’=( x2 + 2)’ = 2x + 0 = 2x. Tổng quát F(x) = x2 + c cùng với c là số thực.

F(x) = lnx + 100, vày (F(x))’ = 1/x , x ∈ (0,+∞). Tổng quát F(x)= lnx + c, x ∈ (0,+∞) với với c là số thực.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 1 trang 93:

Hãy chứng tỏ Định lý 1.

Lời giải:

Vì F(x) là nguyên hàm của f(x) trên K buộc phải (F(x))’ = f(x). Vì C là hằng số yêu cầu (C)’ = 0.

Ta có:

(G(x))’ = (F(x) + C)’ = (F(x))’ + (C)’ = f(x) + 0 = f(x)

Vậy G(x) là một trong những nguyên hàm của f(x).

Lời giải:

Ta tất cả <∫f(x) ± ∫g(x)>’= <∫f(x) >’± <∫g(x) >’ = f(x)±g(x).

Vậy ∫f(x) ± ∫g(x) = ∫.

Lời giải:

f’(x)f(x) + C
0C
αxα -1xα + C
1/x (x ≠ 0)ln⁡(x) + C giả dụ x > 0, ln⁡(-x) + C nếu x xex + C
axlna (a > 1, a ≠ 0)ax + C
Cosxsinx + C
– sinxcosx + C
1/(cosx)2tanx + C
(-1)/(sinx)2cotx + C

a) cho ∫(x – 1)10 dx. Đặt u = x – 1, hãy viết (x – 1)10dx theo u với du.

b)∫ . Đặt x = et, hãy viết  theo t cùng dt.

a) Ta tất cả (x – 1)10dx = u10 du (do du = d(x – 1) = dx.

b) Ta gồm dx = d(et) = et dt, vì đó 

*


Hãy tính ∫ (xcosx)’ dx và ∫ cosxdx. Từ kia tính ∫ xsinxdx.

Lời giải:

Ta gồm ∫ (xcosx)’dx = (xcosx) cùng ∫ cosxdx = sinx. Trường đoản cú đó

∫ xsinxdx = – ∫ <(xcosx)’ – cosx>dx = -∫ (xcosx)’dx + ∫ cosxdx = – xcosx + sinx + C.

Xem thêm: Đại Học Tài Chính Marketing Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính, Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính

∫ P(x)ex dx∫ P(x)cosxdx∫ P(x)lnxdx
P(x)
exdx

Lời giải:

∫ P(x)ex dx∫ P(x)cosxdx∫ P(x)lnxdx
P(x)P(x)P(x)lnx
exdxcosxdxdx

Bài 1 (trang 100 SGK Giải tích 12):

Trong các cặp hàm số bên dưới đây, hàm số làm sao là nguyên hàm của hàm số còn lại?

*

Lời giải:

a) Ta có: (-e-x)’ = -e-x.(-x)’ = e-x

⇒ -e-x là một nguyên hàm của hàm số e-x

*

b) (sin2x)’ = 2.sinx.(sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x

⇒ sin2x là 1 trong những nguyên hàm của hàm số .

*

*

*
 là một nguyên hàm của hàm số 
*

*

Bài 2 (trang 100 SGK Giải tích 12):

Tìm hiểu nguyên hàm của những hàm số sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

*

Bài 3 (trang 101 SGK Giải tích 12)

Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

*

Lời giải:

a) Đặt u = 1 – x ⇒ u’(x) = -1⇒ du = -dx

*

Thay u = 1 – x vào tác dụng ta được :

*

b) Đặt u = 1 + x2 ⇒ u’ = 2x ⇒ du = 2x.dx

*

Thay lại u = 1+ x2 vào hiệu quả ta được:

*

c) Đặt u = cosx ⇒ u’ = -sinx ⇒ du = -sinx.dx

*

Thay lại u = cos x vào hiệu quả ta được:

*

d) Ta có:

*

Bài 4 (trang 101 SGK Giải tích 12):

Sử dụng cách thức tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

*

Lời giải:

*

Theo phương pháp nguyên hàm từng phần ta có:

*

b) Đặt

*

Theo bí quyết nguyên hàm từng phần ta có:

*

Theo bí quyết nguyên hàm từng phần ta có:

*

*

*

Lời kết:

Qua định hướng và những dạng bài xích tập, những em đã làm cho được nguyên hàm chưa ạ? Nguyên hàm còn tương quan tới những hàm lượng giác, bởi vậy các em hãy chũm chắc kỹ năng và kiến thức của nhị phần này nhằm học tốt bài học tập nhé! Nếu chưa biết hãy mở lại các bài học trước tại nasaconstellation.com. để luyện tập lại con kiến thức các em nhé! nasaconstellation.com để giúp các em học giỏi và tìm được niềm đê mê với môn học tập yêu thích! 

nasaconstellation.com là doanh nghiệp Edtech về giáo dục đào tạo trực tuyến, hỗ trợ trải nghiệm học tập cá thể cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên với nhà trường nhằm giải đáp các yêu mong trong việc học tập trải qua mạng lưới các chuyên gia và cô giáo khắp toàn cầu mà nasaconstellation.com gọi là những gia sư học thuật quốc tế. Với kho báu kiến thức đẩy đà theo từng công ty đề, bám sát chương trình sách giáo khoa, các thầy cô nasaconstellation.com luôn nỗ lực mang đến cho các em những bài xích giảng hay, dễ hiểu nhất, giúp các em tân tiến hơn từng ngày.