Đã tiếp nhận 77.799 hồ sơ Đã hoàn thành 75.564 hồ sơ Trả đúng hạn 75.462 hồ sơ Quá hạn 102 hồ sơ Tháng4/202299,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 86.621 hồ sơ Đã hoàn thành 84.983 hồ sơ Trả đúng hạn 84.736 hồ sơ Quá hạn 247 hồ sơ Tháng3/202299,7% đúng hạn
Đã tiếp nhận 52.805 hồ sơ Đã hoàn thành 52.066 hồ sơ Trả đúng hạn 52.008 hồ sơ Quá hạn 58 hồ sơ Tháng2/202299,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 63.442 hồ sơ Đã hoàn thành 61.762 hồ sơ Trả đúng hạn 61.642 hồ sơ Quá hạn 120 hồ sơ Tháng1/202299,8% đúng hạn
Đã tiếp nhận 77.971 hồ sơ Đã hoàn thành 77.761 hồ sơ Trả đúng hạn 77.694 hồ sơ Quá hạn 67 hồ sơ Tháng12/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 72.037 hồ sơ Đã hoàn thành 69.970 hồ sơ Trả đúng hạn 69.931 hồ sơ Quá hạn 39 hồ sơ Tháng11/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 67.860 hồ sơ Đã hoàn thành 66.665 hồ sơ Trả đúng hạn 66.632 hồ sơ Quá hạn 33 hồ sơ Tháng10/2021100% đúng hạn
Đã tiếp nhận 67.175 hồ sơ Đã hoàn thành 65.258 hồ sơ Trả đúng hạn 65.007 hồ sơ Quá hạn 251 hồ sơ Tháng9/202199,6% đúng hạn
Đã tiếp nhận 49.180 hồ sơ Đã hoàn thành 51.488 hồ sơ Trả đúng hạn 49.802 hồ sơ Quá hạn 1.686 hồ sơ Tháng8/202196,7% đúng hạn
Đã tiếp nhận 68.239 hồ sơ Đã hoàn thành 68.568 hồ sơ Trả đúng hạn 68.466 hồ sơ Quá hạn 102 hồ sơ Tháng7/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 62.697 hồ sơ Đã hoàn thành 60.167 hồ sơ Trả đúng hạn 60.100 hồ sơ Quá hạn 67 hồ sơ Tháng6/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 63.088 hồ sơ Đã hoàn thành 64.875 hồ sơ Trả đúng hạn 64.728 hồ sơ Quá hạn 147 hồ sơ Tháng5/202199,8% đúng hạn
*

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành


Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Bạn đang xem: Đăng nhập hệ thống dịch vụ hành chính công


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: 7M.Cn Tỷ Số Tỷ Số Trực Tuyến Xổ Số Bóng Đá Bóng Đá Bóng Rổ Quần Vợt


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.


*

*

*

*

CỔNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN - TỈNH HẢI DƯƠNGCơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngĐơn vị quản lý kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông