Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (1.25 MB, 11 trang )
Bạn đang xem: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM phổ biến CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

I. MỘT SỐ GIUN TRỊN KHÁC

?: Ngồi giun đũa ra hãy kể tên một số thay mặt trong ngành giun trịn? bọn chúng kí sinh sống đâu? Gây tai hại gì?

- Giun kim kí sinh nghỉ ngơi ruột già

- Giun câu liêm kí sinh ở tá tràng

- Giun rễ lúa kí sinh ngơi nghỉ rễ lúa

- Giun chỉ kí sinh ngơi nghỉ mạch bạch huyết

H14.1: Giun kim H14.2: Giun móc câu H14.3: Giun rễ lúa H14.5: giun chỉ


Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM chung CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vịng đời giun kim làm việc trẻ em(Mũi tên chỉ vị trí phát tán

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM bình thường CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vịng đời giun kim ngơi nghỉ trẻ em(Mũi thương hiệu chỉ nơi phát tán

và xâm nhập của giun)1. Trứng giun

2. Giun cứng cáp 1

2

21

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM tầm thường CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vòng đời giun kim ngơi nghỉ trẻ em(Mũi tên chỉ chỗ phát tán

và xâm nhập của giun)1. Trứng giun

2. Giun cứng cáp 1

2

21


?: Để phòng căn bệnh giun cần có biện pháp gì?

Đại diện Nơi kí sinh Tác hại Con con đường xâm nhập Cách phòngchống

Giun kim

Ruột già ngơi nghỉ

người gây ngứa ngáy tức giận ở hậu mơn Đường tiêu hố

Giun móc câu

Tá tràng của người

Làm tín đồ bệnh xanh

xao kim cương vọt Qua da


Đại diện nơi kí sinh Tác hại Con con đường xâm nhập Cách phòngchống

Giun kim

Ruột già nghỉ ngơi

người gây ngứa ngáy khó chịu ở hậu

mơn Đường tiêu hố

tực hiện nay chế độ 3 sạch

Giun móc câu

Tá tràng của người

Làm bạn bệnh

xanh xao kim cương vọt Qua da

dùng đồ bảo lãnh lao động lúc ra vườn

Giun rễ


Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM thông thường CỦA NGÀNH GIUN TRÒN

H14.1: Giun kim H14.2: Giun móc câu H14.3: Giun rễ lúa H14.5: giun chỉ

?: Giun kim với giun móc câu loại nào gian nguy hơn? Lồi nào dễ dàng phịng hơn?

- Giun móc câu nguy khốn hơn vì chưng kí sinh ngơi nghỉ tá tràng


*
bài 17 một số trong những giun đốt khác và điểm lưu ý chung của ngành giun đốt 23 13 15
*
bài 17:một số giun đốt không giống và điểm lưu ý chung của ngành giun đốt 13 3 3
*
bài giảng ngày tiết 17. Môt sô giun đôt không giống và điểm sáng chung của ngành giun đốt 10 1 3
*
bài bác giảng máu 17. Một số giun đốt không giống và điểm lưu ý chung của ngành giun đốt 11 1 6
*
Giáo án Sinh 7 - MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM thông thường CỦA NGÀNH GIUN TRÒN docx 4 1 2
*
giáo án sinh học lớp 7 tham khảo một vài giun tròn khác và điểm sáng chung của ngành giun tròn (1) 28 1 0
*
giáo án sinh học tập lớp 7 tham khảo một số giun tròn khác và điểm lưu ý chung của ngành giun tròn (2) 26 701 0


Xem thêm: Game Lậu Là Gì ? Review Top Game Private Việt Hóa Miễn Phí Hay Nhất

*
bài giảng sinh học 7 bài bác 14 một trong những giun tròn không giống và điểm lưu ý chung của ngành giun tròn 24 7 0