Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 11 trang )
Bạn đang xem: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

I. MỘT SỐ GIUN TRỊN KHÁC

?: Ngồi giun đũa ra hãy kể tên một số đại diện trong ngành giun trịn? Chúng kí sinh ở đâu? Gây tác hại gì?

- Giun kim kí sinh ở ruột già

- Giun móc câu kí sinh ở tá tràng

- Giun rễ lúa kí sinh ở rễ lúa

- Giun chỉ kí sinh ở mạch bạch huyết

H14.1: Giun kim H14.2: Giun móc câu H14.3: Giun rễ lúa H14.5: giun chỉ


Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vịng đời giun kim ở trẻ em(Mũi tên chỉ nơi phát tán

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vịng đời giun kim ở trẻ em(Mũi tên chỉ nơi phát tán

và xâm nhập của giun)1. Trứng giun

2. Giun trưởng thành 1

2

21

Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRỊN

Hình 14.4: Vòng đời giun kim ở trẻ em(Mũi tên chỉ nơi phát tán

và xâm nhập của giun)1. Trứng giun

2. Giun trưởng thành 1

2

21


?: Để phòng bệnh giun cần có biện pháp gì?

Đại diện Nơi kí sinh Tác hại Con đường xâm nhập Cách phòngchống

Giun kim

Ruột già ở

người Gây ngứa ngáy khó chịu ở hậu mơn Đường tiêu hố

Giun móc câu

Tá tràng của người

Làm người bệnh xanh

xao vàng vọt Qua da


Đại diện Nơi kí sinh Tác hại Con đường xâm nhập Cách phòngchống

Giun kim

Ruột già ở

người Gây ngứa ngáy khó chịu ở hậu

mơn Đường tiêu hố

tực hiện chế độ 3 sạch

Giun móc câu

Tá tràng của người

Làm người bệnh

xanh xao vàng vọt Qua da

Dùng đồ bảo hộ lao động khi ra vườn

Giun rễ


Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN

H14.1: Giun kim H14.2: Giun móc câu H14.3: Giun rễ lúa H14.5: giun chỉ

?: Giun kim và giun móc câu loài nào nguy hiểm hơn? Lồi nào dễ phịng hơn?

- Giun móc câu nguy hiểm hơn vì kí sinh ở tá tràng


*
bài 17 một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt 23 13 15
*
bài 17:một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt 13 3 3
*
Bài giảng tiết 17. Môt sô giun đôt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt 10 1 3
*
Bài giảng Tiết 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt 11 1 6
*
Giáo án Sinh 7 - MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN docx 4 1 2
*
giáo án sinh học lớp 7 tham khảo một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn (1) 28 1 0
*
giáo án sinh học lớp 7 tham khảo một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn (2) 26 701 0


Xem thêm: Game Lậu Là Gì ? Review Top Game Private Việt Hóa Miễn Phí Hay Nhất

*
bài giảng sinh học 7 bài 14 một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn 24 7 0