toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một proton chỉ chịu chức năng của lực điện, hoạt động trong năng lượng điện trường đa số dọc theo một đường sức từ bỏ điểm C đến điểm D. Thừa nhận xét nào sau đâysai?

A. Đường mức độ điện tất cả chiều trường đoản cú C cho D

B. Điện cầm cố tại điểm C cao hơn nữa điện nuốm tại điểm D

C. Nếu điện vắt tại điểm C bằng 0 thì điện vậy tại điểm D có mức giá trị âm

D. Điện rứa tại điểm D cao hơn điện nạm tại điểm C.

Bạn đang xem: Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điệnMột proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, hoạt động trong điện trường hầu như dọc theo một đường sức tự điểm C đén điểm D. Thừa nhận xét nào sau đây sai?


*

Thả một ion dương cho chuyển động không gia tốc đầu từ 1 điểm bất kì trong một điện trường bởi hai năng lượng điện điểm dương tạo ra. Ion này sẽ chuyển động

A. Dọc từ một con đường sức điện.

B. Dọc theo một mặt đường nối hai điện tích điểm.

C. Từ bỏ điểm bao gồm điện nạm cao tới điểm có điện thay thấp.

D. Từ bỏ điểm có điện thế thấp tới điểm có điện cầm cao.


Đáp án C

chiều đường sức điện từ A mang đến B./span/pp class=">Động năng của hạt sở hữu điện tăng, theo định lí đổi mới thiên đụng năng:


Một hạt sở hữu điện tích dương từ bỏ điểm A đến điểm B trên một con đường sức của một năng lượng điện trường phần đa chỉ do tính năng của lực điện trường thì hễ năng của phân tử tăng. Lựa chọn nhận xét đúng:

A. Điện cố tại điểm A nhỏ hơn điện cố tại điểm B

B. Đường sức điện có chiều từ bỏ B đến A

C. Hiệu điện cầm cố giữa hai điểm A, B có giá trị dương

D. Lực điện trường sinh công âm


Lực điện trường công dụng lên hạt có điện tích dương F F → = q E → thuộc phương, thuộc chiều E → , có công dụng làm năng lượng điện tích vận động theo chiều mặt đường sức điện ⇒ chiều đường sức năng lượng điện từ A mang lại B.

Động năng của hạt sở hữu điện tăng, theo định lí đổi mới thiên đụng năng:

 

*

 


Một năng lượng điện q dịch chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều phải sở hữu cường độ E tự điểm M tới điểm N phương pháp nhau một khoảng tầm d. Phương pháp của lực điện trường triển khai khi năng lượng điện q dịch rời từ M mang lại N là:

A. A = E.d.

B. A = qd.

C. A = qEd.

D. A = qE.


Một điện tích q di chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều phải sở hữu cường độ E tự điểm M đến điểm N cách nhau một khoảng chừng d. Phương pháp của lực năng lượng điện trường tiến hành khi năng lượng điện q di chuyển từ M mang đến N là:

A. A = E.d.

B. A = qd.

C. A = qEd.

D. A = qE.


Một điện tích điểm q = + 1,20 µC đặt tại điểm A trong một năng lượng điện trường đều phải sở hữu độ phệ E = 1,40.103 V/m thân hai bạn dạng kim một số loại phẳng, song song.

a) Tính công của lực điện trường thực hiện được khi q chuyển động từ điểm A dọc theo một đường sức điện, ngược chiều đường sức tới điểm B giải pháp A một khoảng tầm 3,50 cm.

Tính lại công này nếu q dịch rời từ A cho một điểm C theo mặt đường thẳng, với C và B biện pháp đều bạn dạng tích năng lượng điện âm.

b) Tính hiệu điện cố kỉnh giữa hai điểm A và B với hiệu điện nạm giữa nhị điểm A cùng C.

Xem thêm: Sự Kỳ Diệu Của Nước ; Giáo Viên: Trần Thị Dung, Ga Sự Kỳ Diệu Của Nước

Tính hiệu điện nuốm giữa hai bạn dạng kim loại, biết hai phiên bản này giải pháp nhau một khoảng 6,20 cm.


Lớp 11 trang bị lý bài xích 4. Công của lực điện
0
0
Gửi diệt

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 centimet từ M cho N, dọc theo một mặt đường sức năng lượng điện dưới công dụng của lực điện trong một năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ năng lượng điện trường 1000 V/m. Biết electron gồm điện tích q = e - 1 , 6 . 10 - 19 C. Công của lực điện có giá trị bằng

A. - 1 , 6 . 10 - 18 J

B.  1 , 6 . 10 - 18 J

C.  1 , 6 . 10 - 16 J

D. - 1 , 6 . 10 - 16 J


Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0
giữ hộ Hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com