Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng vị có một trong những người mang lại thêm đề nghị anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người ăn 1 ngày là một trong những suất. 

Vậy tất cả số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số bạn lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số fan đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top giải thuật tìm hiểu.

1. Phép nhân số trường đoản cú nhiên
Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính hóa học của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu đặc thù phân phối ở đây là nếu a nhân với 1 tổng của b và c thì ta đem a nhân với b với lấy a nhân với c rồi cùng lại cùng với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu các thừa số đều bởi chữ, hoặc chỉ tất cả một quá số bằng số thì ta gồm thể không viết vệt nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta hay sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn gàng là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45

*

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

2. Phép trừ:


Cho hai số tự nhiên a với b, nếu có số tự nhiên và thoải mái x sao cho b + x = a thì ta gồm phép trừ a - b = x

Trong kia a: là số bị trừ, b là số trừ với c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép chia hết cùng phép chia bao gồm dư

Chia hai số từ bỏ nhiên

Cho nhì số từ bỏ nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn kiếm được đúng nhì số trường đoản cú nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong những số ấy 0 ≤ r
*

Ta thực hiện phép phân tách như sau:

+ 5 phân chia 3 được 1. 1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2

+ Hạ 8, 28 phân chia 3 được 9.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh, Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh

9 nhân 3 bằng 27. 28 trừ 27 bằng 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia có dư thì số dư khi nào cũng nhỏ hơn số chia và số dư lớn nhất hoàn toàn có thể có là số bé thêm hơn số chia 1 đối kháng vị