Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện?

A.Bốn mặt.

Bạn đang xem: Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của

B.Hai mặt.

C.Ba mặt.

D.Năm mặt.

Đáp án và lời giải


Đáp án:B

Lời giải:ChọnB Hình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh thuộc một mặt là cạnh chung của đúng hai mặt.

Đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm về khối đa diện và hình đa diện - Toán Học 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Cho khốiđadiệnđều

*
, chỉsố
*

Cho hình chóp tam giác đều

*
có cạnh đáy bằng
*
,góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
*
Gọi
*
lần lượt là các điểm đối xứng của
*
qua
*
.Thể tích của khối đa diện
*
bằng

Khối chóp đều

*
có mặt đáy là

Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện?

Trong 4 hìnhsauđây, hìnhnàolàhìnhđadiện?

*


Mặt phẳng

*
chia khối lăng trụ
*
thành các khối đa diện nào?

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?

Cho khối tứ diện

*
. Lấy điểm
*
nằm giữa
*
*
, điểm
*
nằm giữa
*
*
. Bằng hai mặt phẳng
*
*
, ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây?

Cho hìnhchóp

*
cóđáylàhìnhthangvới
*
song songvới
*
,
*
. Gọi
*
trêncạnh
*
saocho
*
,
*
. Giátrịcủa
*
để
*
chia khốichópthànhhaiphầncóthểtíchbằngnhaulà.

Cho khối lăng trụ tam giác

*
có thể tích là
*
. Gọi
*
,
*
lần lượt là trung điểm hai cạnh
*
*
. Khi đó thể tích của khối đa diện
*
bằng

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Khi lai hai dòng thuần chủng (P) cùng loài là cây hoa đỏ và cây hoa trắng giao phấn với nhau thu được F1 100% cây hoa đỏ. F1 giao phấn với nhau thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 369 hoa trắng, 272 cây hoa đỏ. Nếu lấy cây hoa đỏ dị hợp tử về tất cả các gen lai với cây hoa trắng ở P thì tỷ lệ cây hoa đỏ của phép lai này là

Quy mô, cơ cấu dân số ảnh hưởng tới

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 14 cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của các trường hợp.Ống đặt nằm ngang

I asked Angela to run the office while I"m gone__________ I know I can depend on her.

Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của động vật ?(1) phản ứng chậm(2) phản ứng khó nhận thấy(3) phản ứng nhanh(4) hình thức phản ứng kém đa dạng(5) hình thức phản ứng đa dạng(6) phản ứng dễ nhận thấyPhương án trả lời đúng là :

Khó khăn về mặt kinh tế - xã hội mà các nước đang phát triển gặp phải khi giải quyết vấn đề môi trường không phải là

Nội dung nào không phản ánh đúng về hậu quả cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến ở Đại Việt trong suốt các thế kỉ XVI-XVIII?

The meaning from touch is dependent _______ the context, the relationship between communicators, and the manner of touch.

Các thành thị trung đại ở Tây Âu không ra đời trên cơ sở

Quần cư nông thôn và quần cư thành thị thường có sự khác biệt rất lớn về:


Khái niệm về hình đa diện

Khái niệm về hình đa diện được định nghĩa cụ thể trong toán học là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác phẳng và phải thỏa mãn được 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Trong trường hợp là 2 đa giác bất kỳ thì có thể xảy ra các trường hợp có một đỉnh chung, hoặc không có điểm chung, hoặc có 1 cạnh chung. Đơn giản hơn có thể hiểu là hình có hai đa giác mà thuộc một trong ba trường hợp trên thì chính là hình đa giác, còn nếu không thuộc hoặc thỏa mãn từ 2 điều kiện trên thì không phải là một hình đa diện.

Xem thêm: “ Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối ?

*
Một số ví dụ về hình đa diệnĐiều kiện 2: Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác, hoặc có thể hiểu là một cạnh của đa giác không phải là cạnh chung của hai đa giác hoặc là cạnh chung của 3 đa giác thì đều không phải là hình đa diện.

Các hình đa diện có thể thường xuyên thấy xuất hiện trong Toán học như hình chóp, hình lăng trụ, hình lập phương, hình chóp cụt,…