Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O được trung học phổ thông Lê Thánh Tôn soạn là phản ứng thoái hóa khử giữa Mg với axit HNO3. Văn bản tài liệu giúp chúng ta viết và cân đối đúng phương trình phản nghịch ứng. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mg hno3 loãng ra n2o


Xem cấp tốc nội dung

1 1.Phương trình làm phản ứng Mg tính năng HNO3 3 3. Phương trình ion thu gọn gàng Mg + HNO36 6. đặc điểm của Magie

2. Điều khiếu nại phản ứng Mg với dung dịch axit HNO3 

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion thu gọn gàng Mg + HNO3

Phương trình phân tử:

Bạn sẽ xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O


4. Cách triển khai phản ứng Mg và dung dịch axit HNO3 

Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric.

5. Hiện tượng của phản ứng hóa học

Chất rắn white color bạc Magie (Mg) tan dần và xuất hiện khí đinito oxit ko màu có tác dụng sủi bọt bong bóng khí.

6. đặc điểm của Magie

Tính hóa học vật lí Magie

Magiê là kim loại tương đối cứng, white color bạc, nhẹ.

Mg có trọng lượng riêng là 1,737 (g/cm3); có ánh sáng nóng chảy là 6480C và sôi làm việc 10950C.

Nhận biết Magie

Đốt cháy những hợp hóa học của Canxi, mang lại ngọn lửa màu da cam.

Tính hóa chất của Magie

Magie là hóa học khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tính năng với phi kim

Mg + Cl2 → MgCl2 (nhiệt độ)

Mg + 1/2O2 → MgO (nhiệt độ)

Lưu ý:

Do Mg gồm ái lực bự với oxi: 2Mg + CO2 → MgO.

Vì vậy không sử dụng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Chức năng với axit

Với dung dịch HCl cùng H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Với hỗn hợp HNO3:

4Mg + 10HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

c. Tác dụng với nước

Ở nhiệt độ thường, Mg đa số không tác dụng với nước. Mg phản nghịch ứng lờ đờ với nước lạnh (do tạo thành thành hidroxit cạnh tranh tan).

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

7. Bài bác tập câu hỏi liên quan

Câu 1. tiến hành thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch đựng MgSO4.

Hiện tượng xẩy ra được dự kiến như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống lòng dung dịch

(b) kim loại magie white color bạc thoát ra, lắng xuống lòng ống nghiệm.

(c) hỗn hợp vẫn vào suốt.

(d) bao gồm khí thoát ra.

Trọng các hiện tượng trên, số hiện nay tượng xẩy ra đúng như dự đoán là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D.4.


Đáp án A

Hiện tượng làm phản ứng xảy ra: Mẩu mãng cầu tan dần, tất cả khí bay ra, xuất hiện thêm kết tủa trắng.

Phương trình hóa học

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 (↓trắng) + Na2SO4


Câu 2. triển khai đồng thời 3 phân tách sau với cùng một cân nặng bột nhôm giống hệt :

Thi nghiệm 1: mang đến bột nhôm vào dung dịch HCl dư nhận được V1 lít khí ko màu.

Thí nghiệm 2: đến bột nhôm vào dung dịch NaOH dư chiếm được V2 lít khí ko màu.

Thí nghiệm 3: mang lại bột nhôm vào dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được khí V3 lít khí ko màu cùng hoá nâu trong không khí.

Các thểtích V1, V2 cùng V3 đo ở thuộc điều kiện.

Xem thêm: Malware-Gen Là Gì - Giải Pháp Chống Malware

Mối dục tình giữa V1, V2 với V3 nào sau đó là đúng ?

A. V1 = V2 = V3

B. V1 > V2 > V3

C. V1 2 3

D. V1 = V2 > V3


Đáp án D

Gọi số mol của al sinh hoạt mỗi phân tách là x mol

Ta có:

Thí nghiệm 1: Áp dụng bào toàn electron

3.nAl = 2nH2

Thí nghiệm 2: Áp dụng bào toàn electron

3.nAl = 2nH2

=> nH2 = 1,5x mol

Thí nghiệm 3: Áp dụng bào toàn electron

nAl = nNO = x mol

=> V1 = V2 > V3


Câu 3. mang đến hỗn hợp các chất sau: Na, Na2O, Fe, Al tổng hợp vào nước, các chất chảy được nội địa là: