Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần cầm số đo nhưng mà mình đã đo để gồm một bài report thực hành đúng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ


Họ với tên:.................................. Lớp:.................................

1. Trả lời câu hỏi

a) Công thức tính điện trở:

*

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần sử dụng vôn kế, mắc dụng cụ này tuy vậy song với dây dẫn cần đo, chốt (+) của vôn kế được mắc với cực (+) của nguồn điện

c) Muốn đo cường độ mẫu điện chạy qua một dây dẫn cần sử dụng ampe kế, mắc dụng cụ này nối tiếp với dây dẫn cần đo, chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

Xem thêm: Hãy So Sánh Chất Rắn Kết Tinh Và Chất Rắn Vô Định Hình ? Chất Rắn Kết Tinh Và Chất Rắn Vô Định Hình

2. Kết quả đo

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện (A)

Điện trở (Ω)

1

2

0,02

50

2

2

0,04

50

3

3

0,06

50

4

4

0,08

50

5

5

0,1

50

b) giá trị trung bình của điện trở:

Giá trị vừa phải của điện trở:

*

Nhận xét về tại sao gây ra sự không giống nhau (nếu có) của các trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo: Nếu xảy ra sự khác nhau của những trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo, thì sự không giống nhau có thể do sai số trong khi thực hành, với sai số trong những lúc đọc các giá trị đo được.