Mẫu báo cáo kết quả công tác làm việc kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022? trả lời làm Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, đo lường của bỏ ra bộ?


Sự giám sát của Đảng chính là các chuyển động dược triển khai như điều tra, theo dõi, xem xét, tấn công giá chuyển động thực hiện nghị quyết và công ty trương của Đảng ở những cấp đảng ủy và những cấp tổ chức triển khai Đảng ở bên dưới và vấn đề theo dõi với kiếm tra đo lường và thống kê đó cần phải lập thành văn bản dựa trên mẫu report kết quả công tác làm việc kiểm tra, đo lường và thống kê của chi bộ theo phương tiện hiện hành. Vậy mẫu report kết quả công tác kiểm tra, đo lường của đưa ra bộ được thiết kế như cụ nào. Dưới đây shop chúng tôi xin phía dẫn cho mình đọc về mẫu report kết quả công tác kiểm tra, đo lường của bỏ ra bộ chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo chi bộ

*
*

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568


Mục lục bài bác viết


1. Mẫu báo cáo kết quả công tác làm việc kiểm tra, đo lường của bỏ ra bộ là gì?


Chắc hẳn khái niệm về report chúng ta sẽ nghe siêu nhiều, đây được hiểu là 1 trong những loại văn phiên bản hành thiết yếu (gồm văn bản giấy với văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá thể để trình bày tình hình, hiệu quả thực hiện các bước nhằm hỗ trợ cho cơ quan, người có thẩm quyền tất cả thông tin giao hàng việc phân tích, tấn công giá, điều hành và quản lý và phát hành các quyết định làm chủ phù hợp.


Thực hiện việc kiểm tra đo lường và tính toán là những tác dụng lãnh đạo của Đảng. Triển khai kiểm tra của Đảng chính là việc những tổ chức đảng xem xét, đánh giá và tóm lại về ưu điểm, về điểm yếu hoặc là vi phạm luật của cấp cho ủy, của tổ chức đảng cấp cho dưới và đảng viên trong vấn đề chấp hành cương lĩnh chủ yếu trị, chấp hành điều lệ của Đảng, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng cùng chấp hành cơ chế pháp luật của nhà nước.

Giám giáp của đảng chính là việc những tổ chức đảng vẫn quan sát, theo dõi, xem xét, tấn công giá chuyển động nhằm kịp thời tác động ảnh hưởng để những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cấp cho dưới, đảng viên được tính toán chấp hành nghiêm chỉnh theo cương lĩnh bao gồm trị cùng điều lệ của Đảng.

Việc triển khai công tác kiểm tra đo lường của Đảng được quy định ví dụ lại ra quyết định 30 qui định về thu hành chương VII và chương VIII điều lệ của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ hiện tượng của Đảng.

Theo đó buộc phải sau quá trình kiểm tra tính toán thì yêu cầu có report về công tác làm việc kiểm tra giám sát và đo lường chi bộ, ví dụ trong báo cáo kiểm tra tính toán chi bộ.

2. Mẫu báo cáo kết quả công tác làm việc kiểm tra, giám sát của bỏ ra bộ để gia công gì?

Mẫu report kết quả công tác kiểm tra, đo lường của đưa ra bộ để lưu lại các văn bản sau quá trình kiểm tra giám sát thì cần có report về công tác làm việc kiểm tra giám sát và đo lường chi bộ, rõ ràng trong báo cáo kiểm tra đo lường và tính toán chi bộ năm 2022 gồm các nội dung:

Kế hoạch xây dựng công tác làm việc kiểm tra đo lường và tính toán năm 2022; kết quả thực hiện nay kế hoạch công tác kiểm tra đo lường và thống kê năm 2022; việc xem xét xử trí kỷ quy định đảng viên; việc giải quyết đơn thư tố cáo; việc giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng; đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng để khắc phục phần đông nhược điểm đó.

3. Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, thống kê giám sát của chi bộ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG ỦY …

Số – BC/ĐU

.., ngày …… mon …. Năm

BÁO CÁO Kết quả công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ phép tắc đảng 6 tháng… (hoặc năm …) và phương hướng trách nhiệm 6 tháng… (hoặc năm …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình solo vị, tổ chức đảng; các thuận lợi, trở ngại triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)

……

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác làm việc kiểm tra, giám sát của cấp cho ủy:

– Số tổ chức triển khai đảng được kiểm tra: ……

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được kiểm tra: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số tổ chức triển khai đảng được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

2. Công tác làm việc kiểm tra, tính toán của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức triển khai đảng cấp dưới lúc có tín hiệu vi phạm:

– toàn bô được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra: đưa ra bộ: ….. đưa ra uỷ …..

Kết luận có vi phạm: …. Trong các số đó phải xử và ý kiến đề nghị xử lý: ……

Đã xử lý: …. Hình thức xử lý: Khiển trách: …….. Cảnh cáo: …….

Tóm tắt lỗi phạm:

………

2.2. Chất vấn đảng viên khi có tín hiệu vi phạm:

– tổng thể đảng viên được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng uỷ viên: ….. Bỏ ra uỷ viên ……

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện cai quản của cấp cho uỷ cơ sở:……..

+ Đảng viên không duy trì chức vụ: ….

Kết luận:

– gồm vi phạm: ….. (%) số đề xuất xử lý hoặc kiến nghị xử lý: ………

– Đã xử lý: …. Hiệ tượng xử lý: Khiển trách: ….. Cảnh cáo: ….

Tóm tắt lỗi phạm:….

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở thường niên nên khám nghiệm 1 tổ chức triển khai đảng trực thuộc với từ 1-2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm).

2.3. đo lường và thống kê đảng viên và tổ chức đảng:

* tính toán thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác cai quản đảng viên sản phẩm năm:

– Tổng số tổ chức triển khai đảng được giám sát: ……

– tổng thể đảng viên được giám sát: ……

– Đánh giá tác dụng giám sát: ……

* giám sát theo siêng đề:

– Đối với tổ chức triển khai đảng:

+ tổng thể được giám sát: ……

+ nội dung giám sát: …….

+ Đánh giá kết quả giám sát: …..

– Đối với đảng viên:

+ tổng thể được giám sát: …

+ nội dung giám sát: …..

+ Đánh giá công dụng giám sát: ……

2.4. Coi xét, tóm lại những trường hợp phạm luật kỷ luật, quyết định hoặc ý kiến đề xuất thi hành kỷ pháp luật trong Đảng:

* hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp ủy cấp tất cả thẩm quyền thi hành kỷ luật:

– tổng cộng đảng viên: …….

– Tổng số tổ chức triển khai đảng cấp dưới: …

* thi hành kỷ khí cụ đảng viên:

– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …

– Đối tượng bị thực hiện kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên nằm trong diện cung cấp trên quản lý nhưng chưa phải cấp uỷ viên thuộc cấp: ……, đảng viên không giữ lại chức vụ: ……….

– hiệ tượng kỷ luật: Khiển trách: ……., Cảnh cáo: ….., giải pháp chức: ……,

– Thẩm quyền thực hiện kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ……

Chi bộ: …..

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật: ……

* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức triển khai đảng:

– Số tổ chức triển khai bị thực hành kỷ luật: ……

– Đối tượng bị thực hiện kỷ luật: Đảng uỷ cỗ phận:….., Ban hay vụ:…

Chi bộ: …; bỏ ra uỷ: …

– vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ……., Cảnh cáo: …..,

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:….

2.5. Xử lý đơn thư tố cáo, năng khiếu nại về kỷ dụng cụ Đảng:

* xử lý tố cáo đảng viên:

– Tổng số đối kháng nhận được: ………

Trong đó: Đơn vì chưng cấp trên đưa đến: ………, solo nhận trực tiếp: …….

– Phân nhiều loại đơn: Đơn tất cả ký tên: ….., đơn không ký tên: ….., đối chọi mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ….., đưa ra uỷ viên: …….., Cán bộ thuộc diện cấp uỷ cai quản nhưng không phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên không duy trì chức vụ: …..

– Số đơn phải giải quyết: ………

– Số solo không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển cấp thẩm quyền giải quyết: …

Tóm tắt ngôn từ tố cáo:…..

Kết trái giải quyết:…….

* xử lý tố cáo tổ chức triển khai Đảng:

– Tổng số đơn nhận được: ………, Số solo phải giải quyết: ……

Trong đó: Đơn bởi vì cấp trên gửi đến: ……, đơn nhận trực tiếp: …….

– Phân nhiều loại đơn: Đơn bao gồm ký tên: ….., đơn không ký kết tên: ….., đối kháng mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: đưa ra bộ: ………, chi uỷ: ……

Tóm tắt ngôn từ tố cáo:……

Kết quả giải quyết:….

* giải quyết và xử lý khiếu năn nỉ kỷ luật:

– Tổng số đối kháng nhận được: …Trong đó: Đơn vị cấp trên đưa đến: …, đối kháng nhận trực tiếp: ……………., Số đối chọi phải giải quyết: ………

Tóm tắt nội dung khiếu nại:…. Công dụng giải quyết:…..

2.6. Bình chọn tài chính:…..

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

…..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……

Nơi nhận:

– UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;- Đảng uỷ …;- Lưu.

T/M ĐẢNG UỶBÍ THƯ

4. Chỉ dẫn làm mẫu báo cáo kết quả công tác làm việc kiểm tra, tính toán của chi bộ:

Hiện nay chưa có mẫu report về vấn đề kiểm tra đo lường chi bộ, tuy vậy khi soạn thảo báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022 cần tất cả những thông tin như sau:

– Ở phía bên trên góc trái của trang giấy gồm các nội dung là Đảng ủy…, chi bộ…., số…BC/ĐU;

– phía bên trên góc đề nghị là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, phía dưới là ngày…tháng…năm…;

– thương hiệu của báo cáo: Báo cáo kiểm tra thống kê giám sát chi cỗ năm 2022;

– câu chữ báo cáo:

Đặc điểm tình hình: Nêu rõ ràng về tình hình đơn vị, tổ chức Đảng, nêu những tiện lợi và trở ngại khi tiến hành việc triển khai công tác kiểm tra giám sát và đo lường chi bộ.

Ví dụ: chi bộ xác định việc kiểm tra giám sát và đo lường đảng viên là 1 trong những nhiệm vụ vừa cần kíp vừa lâu hơn nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ đã tạo kế hoạch kiểm tra, đo lường và thống kê ngay từ 4 tháng đầu năm hằng năm.

Việc tiến hành công tác đánh giá giám sát: Phân công tín đồ phụ trách công tác làm việc kiểm tra giám sát ở chi bộ; tác dụng thực hiện tại kế hoạch công tác kiểm tra đo lường và thống kê chi bộ năm 2020 cụ thể là có….cuộc kiểm soát và….cuộc giám sát.

Việc thực hiện kỷ luật so với Đảng viên; công tác giải quyết về việc khiếu nại, tố giác của đưa ra bộ.

Nhận xét, đánh giá chung: nêu ra ưu thế và giảm bớt trong quy trình thực hiện công tác làm việc kiểm tra, nhận xét và chỉ dẫn phương hướng để xử lý những hạn chế đó.

– Cuối báo cáo thay mặt bỏ ra bộ túng thiếu thư sẽ ký.

Xem thêm: Câu Chuyện Của Xe Buýt Đỏ 2 Tầng Ở London Nước Anh, Xe Bus Đỏ 2 Tầng

Chú ý: báo cáo này kiến nghị UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối công ty tỉnh trước thời điểm ngày 17 của mon cuối quý.