the study of numbers, shapes, & space using reason & usually a special system of symbols & rules for organizing them


Bạn đang xem: Mathematics là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ nasaconstellation.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


*

*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập nasaconstellation.com English nasaconstellation.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi nâng cấp trải nghiệm về từ bỏ Điển nasaconstellation.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Trang 122 Sgk Ngữ Văn 9, Tập 1, Soạn Bài Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語