Choose the best answer to lớn complete each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning khổng lồ the original one.

Bạn đang xem: Extinction

Many species have become extinct each year before biologists can identify them.

A. destroy

B. drain

C. endanger

D. discover

Lời giải: 

Đáp án đúng: D. discover

Giải thích:

identify (v): xác định, thừa nhận diện

destroy (v): diệt hoại

drain (n,v): cống, rãnh, làm cho cạn, làm kiệt quệ

endanger (v): tạo nguy hiểm

discover (v): thăm khám phá

=> identify = discover

Tạm dịch: 

Chọn câu vấn đáp đúng tốt nhất để xong xuôi câu, thay thế sửa chữa phần được gạch ốp chân hoặc có nghĩa sát với câu gốc.

Nhiều giống loài sẽ trở phải tuyệt chủng hàng năm kia khi gần như nhà sinh học dìm diện được chúng.

*

Cùng Top lời giải luyện tập thêm nhiều bài xích tập trắc nghiệm nhé!

Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The augmentation in the population has created a fuel shortage.

A. Increase B. Necessity C. Demand D. decrease

=> KEY A: augmentation = tăng thêm

A. Tăng B. Quan trọng C. Nhu yếu D. Giảm

Câu 2: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A. Heatware B. Harvest C. Summer D. Aridity

=> KEY D: drought = hạn hán

A. Sức hot B. Mùa màng C. Ngày hè D. Thô khan

Câu 3: This tapestry has a very complicated pattern.

A. Obsolete B. Intricate C. Ultimate D. appropriate

=> KEY B: complicated = phức tạp

A. Chướng ngại vật B. Tinh vi C. ở đầu cuối D. ưa thích hợp

Câu 4: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads và camped along the tracks.

A. Veterans B. Tyros C. Vagabonds D. zealots

=> KEY C: wanderers = bạn bộ hành, kẻ lang thang

A. Cựu binh sỹ B. Người mới vào nghề C. Kẻ lang thang  D. Tín đồ cuồng tín

Câu 5: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications to the University, and extending their visas.

A. Hectic B. Eccentric C. Fanatic D. prolific

=> KEY A: very busy = khôn cùng bận rộn

A. Bận rộn B. Lập dị C. Mê hoặc D. Sung mãn

Câu 6: When their rent increased from 200 lớn 400 a month, they protested against such a tremendous

increase.

A. Light B. Huge C. Tiring D. difficult

=> KEY B: tremendous = lớn

A. Sáng B. Khổng lồ  C. Stress D. Nặng nề khăn

Câu 7: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. Effects B. Symptoms C. Hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

Câu 8: In 1952, Akihito was officially proclaimed heir to lớn the Japanese throne.

A. Installed B. Declared C. Denounced D. advised

=> KEY B: proclaimed = tuyên bố

A. Cài đặt B. Tuyên cha C. Lên án D. Khuyên

Câu 9: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A. Complain B. Exchange C. Explain D. arrange

=> KEY C: trương mục for = explain = phân tích và lý giải cho

A. Phàn nàn B. Hội đàm C. Giải thích D. Sắp xếp

Câu 10: We decided khổng lồ pay for the furniture on the installment plan.

A. Monthly payment B. Cash & carry C. Credit card D. piece by piece

=> KEY A: installment = trả góp

A. Trả tiền các tháng B. Tiền mặt C. Thẻ tín dụng thanh toán D. Từng mảnh

Câu 11: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. Reasonable B. Acceptable C. Pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = tốt vời

A. Phù hợp B. Tất cả thể chấp nhận C. Tương đối cao D. Tuyệt vời

Câu 12: I could see the finish line & thought I was home và dry.

A. Hopeless B. Hopeful C. Successful D. unsuccessful

=> KEY C: trang chủ and dry = have been successful = thành công

A. Vô vọng B mong muốn C. Thành công  D. Thất bại

Câu 13: Carpets from countries such as Persia & Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=> KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện thiết bị B. đồ gia dụng gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 14: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers khổng lồ recognize their potential.

A. Accidents B. Misunderstandings C. Incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = xui xẻo ro

A. Tai nạn B. Hiểu nhầm C. Ngân sách chi tiêu phát sinh D. Bất hạnh

Câu 15: The shop assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. Disgusted B. Puzzled C. Angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Ghét bỏ B. Bối rối, lúng túng C. Khó chịu D. Khó chịu

Câu 16: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

Xem thêm: Dđa Đoan Nghĩa Là Gì ? Làm Sao Để Bớt Đa Đoan

A. Wasn’t happy B. Didn’t want khổng lồ see C. Didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = ko ngạc nhiên, không trở nên shock

A. Ko vui B. Không muốn nhìn C. Không ngạc nhiên  D. Ko quan tâm

Câu 17: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.