b) Số phân tách hết đến 2 và phân chia hết mang lại 5 thì chữ số tận thuộc của số đó bắt buộc là 0. Vậy viết 0 vào nơi chấm:

750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12; 12 phân tách hết mang đến 3.

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 4 trang 123

Vậy số 750 là số phân chia hết mang lại 3. 

c) Để số 75... Chia hết mang đến 9 thì 7 + 5 + ... Cần chia hết mang lại 9, tuyệt 12 + ... đề xuất chia hết mang đến 9.

Vậy ta điền số 6 vào nơi chấm: 756

Số 756 gồm chữ số tận thuộc là 6 yêu cầu chia hết mang đến 2, số 756 phân tách hết mang đến 3 (vì số 756 tất cả tổng các chữ số là 18 và 18 phân chia hết mang đến 3).

Vậy số 756 phân tách hết cho tất cả 2 cùng 3.


Bài 2


Video lí giải giải


Mỗi lớp học bao gồm (14) học sinh trai cùng (17) học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai vào số học viên của lớp học tập đó.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái trong số học sinh của lớp học tập đó.

Phương pháp giải:

- tìm kiếm tổng số học viên của lớp học tập đó.

- Phân số chỉ phần học sinh trai (hoặc học sinh gái) vào số học viên của lớp học tập đó có tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và chủng loại số là tổng số học sinh của lớp học.

Lời giải chi tiết:

 Số học sinh của lớp học chính là :

(14 + 17 = 31) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học viên của lớp học đó là: (dfrac1431).

b) Phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học kia là: (dfrac1731).


Bài 3


Video trả lời giải


Trong các phân số ( dfrac2036; ;dfrac1518 ; ;dfrac4525; ;dfrac3563) phân số như thế nào bằng (dfrac59) ?

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản. Những phân số bởi phân số (dfrac59) thì rút gọn gàng được thành phân số tối giản là (dfrac59).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

(dfrac2036=dfrac20:436:4=dfrac59); (dfrac1518=dfrac15:318:3=dfrac56)

(dfrac4525=dfrac45:525:5=dfrac95); (dfrac3563=dfrac35:763:7=dfrac59)

Vậy những phân số bằng (dfrac59) là: (dfrac2036;dfrac3563).


Bài 4


Video lý giải giải


Viết các phân số: (dfrac812;dfrac1215;dfrac1520) theo thứ tự từ béo đến bé.

Phương pháp giải:

- Rút gọn những phân số đã mang đến thành phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau khoản thời gian rút gọn bằng phương pháp quy đồng chủng loại số các phân số đó.

- So sánh các phân số ban sơ rồi sắp xếp theo thứ từ từ béo đến bé.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn những phân số:

(dfrac812=dfrac8:412:4=dfrac23); (dfrac1215=dfrac12:315:3=dfrac45); (dfrac1520=dfrac15:520:5=dfrac34)

Quy đồng chủng loại số các phân số: (dfrac23;dfrac45;dfrac34) ta có:

(dfrac23=dfrac2 imes 5  imes 43  imes 5  imes 4=dfrac4060); (dfrac45=dfrac4  imes 3  imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860); (dfrac34=dfrac3  imes 3  imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560)

Vì ( dfrac4860> dfrac4560>dfrac4060) phải (dfrac45 >dfrac34>dfrac23).

Hay (dfrac1215> dfrac1520> dfrac812).

Vậy những phân số đã đến xếp theo sản phẩm tự từ lớn đến nhỏ xíu như sau: (dfrac1215;;dfrac1520;;dfrac812).


Bài 5


Video lí giải giải


Hai hình chữ nhật tất cả phần thông thường là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) phân tích và lý giải tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi thừa nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có đều nhau không?

c) cho biết thêm hình tứ giác ABCD là hình bình hành tất cả độ dài đáy DC là 4cm, độ cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

*

Phương pháp giải:

- dùng thước kẻ đo độ dài những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra nhấn xét.

- mong mỏi tính diện tích hình bình hành ta đem độ nhiều năm đáy nhân với độ cao tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB cùng cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc nhị cạnh đối diện của hình chữ nhật ở ngang yêu cầu chúng tuy vậy song cùng với nhau.

Xem thêm: Abdomen Là Gì ?, Từ Điển Anh

Cạnh DA và cạnh BC thuộc nhị cạnh đối lập của hình hình chữ nhật đặt chéo nên chúng tuy nhiên song nhau.