Bài 1 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 123 SGK Hóa 11):Viết các công thức cấu trúc của những ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Lời giải:

*

Bài 2 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 123 SGK Hóa 11):Ankan Y mạch ko nhánh có công thức dễ dàng nhất là C2H5

a. Tìm cách làm phân tử, viết công thức cấu trúc và điện thoại tư vấn tên hóa học Y.

Bạn đang xem: Luyện tập ankan và xicloankan

b. Viết phương trình chất hóa học phản ứng của Y cùng với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ thành phầm chính của bội nghịch ứng.

Lời giải:

a. Call CTPT của ankan Y là CnH2n+2(n ≥ 1)

CTĐGN của Y là C2H5, nên được gọi CTCT của Y là : (C2H5)x(x ≥ 1)

*

CTCT của Y là: CH3-CH2-CH2-CH3: butan

b. Phương trình phản bội ứng:

*

Bài 3 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 123 SGK Hóa 11):Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ thích hợp khí A bao gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần xác suất về thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp A.

Lời giải:

*

Gọi số mol của metan cùng etan theo lần lượt là x với y (mol)

Phương trình bội nghịch ứng:

*

Vậy thành phần tỷ lệ về thể tích những khí trong các thành phần hỗn hợp A là:

*

Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 123 SGK Hóa 11):Khi 1,00 g metan cháy lan ra 55,6 kJ. đề xuất đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) nhằm lượng nhiệt hình thành đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) trường đoản cú 25,0oC lên 100,0oC. Biết rằng ý muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu hao 4,18J cùng giả sử nhiệt có mặt chỉ dùng để gia công tăng nhiệt độ của nước.

Lời giải:

Khối lượng của 1,00 lit nước là:

m = D.V = 1,00.1000 = 1000g

Nhiệt lượng nhưng 1000 gam nước thu vào để tăng ánh sáng từ 25oC đến 100oC là:

Q = 1000.4,18(100 – 25) = 313500(J) = 313,5 KJ

Đó là nhiệt độ lượng mà khí metan khi đốt cháy cần phải toả ra.

Khối lượng metan cần phải đốt cháy là:

*

Số mol metan cần phải đốt cháy là:

*

Vậy thể tích khí metan (đktc) cần phải đốt cháy là:

*

Bài 5 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 123 SGK Hóa 11):Khi mang đến pentan chức năng với brom theo tỉ trọng 1:1, thành phầm chính nhận được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan

Hãy chọn lời giải đúng

Lời giải:

Đáp ánA

Sản phẩm thiết yếu khi mang đến pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ thành phần 1:1 là:

*

Bài 6 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 123 SGK Hóa 11):Đánh vết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a. Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b. Ankan rất có thể bị tách hidro thành anken.

c. Crăckinh ankan thu được lếu láo hợp những ankan.

d. Phản ứng của clo với ankan chế tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e. Ankan có tương đối nhiều trong dầu mỏ.

Lời giải:

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

e. Đ

Lý thuyết về Ankan cùng xicloankan

1. Ankan

– CTTQ:CnH2n+2.

– tên gọi:

+ Ankan ko phân nhánh: thương hiệu ankan = thương hiệu mạch bao gồm + an.

+ Ankan phân nhánh: thương hiệu ankan = số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm + an.

– đặc thù hóa học:

+ phản bội ứng thế:

*

→ phản ứng halogen hóa.

+ phản ứng tách:

*

→ phản ứng crackinh.

*

 + bội nghịch ứng oxi hóa:

*

Khi có xúc tác đam mê hợp:

*

 – Điều chế:

*

2. Xicloankan

– CTTQ:CnH2n(n ≥ 2).

Xicloankan là đầy đủ hidrocacbon no mạch vòng (gồm mono xicloankan (đơn vòng) với poli xicloankan (đa vòng)).

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Toán Tỉ Lệ Nghịch Và Bài Tập, Ôn Thi Học Kỳ 1 Toán 5

– thương hiệu gọi:

tên xicloankan = số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + xiclo + tên mạch thiết yếu + an.