– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị những hang thỏa mãn những tiêu chuẩn nhất định như thế nào đó.

Bạn đang xem: Lọc dữ liệu là gì

Cùng nasaconstellation.com đi kiếm tìm hiểu chi tiết về biện pháp lọc dữ liệu nhé.

1. Sắp xếp dữ liệu là gì?

a. Sắp xếp dữ liệu: là hoán đổi vị trí những hàng để các giá trị vào một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần xuất xắc giảm dần.

*Lưu ý 1:

- Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ loại tiếng Anh

- Dữ liệu trong số cột khi sắp xếp phải bao gồm cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Biện pháp thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng giải pháp sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

*

Sort Descending bên trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào địa chỉ or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu những nút lệnh cần hiển thị

*
Hình 1. Hiển thị những nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1. Chọn một ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*
Hình 2. Những chức năng trong hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

- Khái niệm: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị những hang thỏa mãn điều kiện do họ quy định.

Xem thêm: Cách Đổi Tên Fb 1 Chữ Trên Điện Thoại Samsung, Cách Đổi Tên Facebook 1 Chữ Trên Điện Thoại

- những bước thực hiện:

+ B1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

+ B2: Chọn nhóm lệnhSort & Filtersau đó chọnFilter

*

+ B4: Nháy chuột chọn giá chỉ trị dữ liệu cần lọc( cần hiển thị) rồi ấnOK

*

- Lưu ý:Select Alllà chọn tất cả( hiển thị tất cả)

- Để bay khỏi chế độ lọc ta chọn cột mong muốn muốn và chọn lại lệnhFilter

3. Lọc các hàng có mức giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất)

Mục đích: lấy ra danh sách những mặt hàng lớn nhất hoặc nhỏ nhất vì người sử dụng định nghĩa

Thực hiện theo các bước sau:

- B1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

- B2: Chọn team lệnhSort & Filtersau đó chọnFilter

*

- B4: chọnNumber Filtersau đó chọn

*

- B5: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn top để chọn các giá trị lớn nhất hoặcBottomđể chọn những giá trị nhỏ nhất, cuối thuộc ta chỉnh số lượng những hàng muốn hiển thị.