*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh tư liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử 20 11

Tháng 7/1946, liên hợp quốc tế những công đoàn giáo dục và đào tạo được thành lập (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở đặt ở Paris.

Năm 1949, tại hội nghị Vacxava, FISE thiết kế một bạn dạng "Hiến chương những nhà giáo" gồm 15 chương trong các số ấy có một vài nội dung chủ yếu là:

Đấu tranh cản lại mọi quan điểm và phương thức giáo dục lạc hậu phản động, bội nghịch dân chủ, phản kỹ thuật của nền giáo dục phong kiến, tứ sản, nhằm xây dựng nền giáo dục và đào tạo tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu cơ chế bạc đãi, coi thường nghề dạy học, đảm bảo những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của công ty giáo.

Quy định một vài điều đối với các bên giáo, đặc trưng coi trọng tính chất nhân văn của nghề dạy học và phương pháp dạy học tập tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn các nhà giáo hiện đại và phương pháp mạng trên quả đât mà nòng cột là các nhà giáo ở những nước XHCN, đang nhất trí thông qua phiên bản “Hiến chương các nhà giáo”.

Việc tổ chức Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đang sớm thay đổi ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Những năm sau đó, dịp nghỉ lễ này được tổ chức ở những vùng ở miền nam Việt Nam. Hàng năm vào cơ hội kỷ niệm 20 mon 11 cơ quan liêu tiểu ban giáo dục và đào tạo thường xuất bản, phân phát hành một trong những tập san đặc trưng để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, đụng viên niềm tin giáo viên phòng chiến.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng nhất trưởng (nay là bao gồm phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày bên giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có ý nghĩa sâu sắc thiết thực, sản phẩm nǎm từ tháng 10 các cấp cơ quan ban ngành và đoàn thể đề xuất họp để xem xét tình hình công tác và buổi giao lưu của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những vấn đề đã có tác dụng và đề ra những việc cấn liên tục làm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống giỏi đẹp của giáo giới Việt Nam, tập luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng sủa cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần phải có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trọng trách của fan giáo viên trong buôn bản hội nước ta ngày nay, từ này mà ra sức nỗ lực làm xuất sắc nhiệm vụ cừ khôi của mình”.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Tình Cảm Quê Hương Có Sử Dụng Từ Trái Nghĩa

Kế thừa và phát huy số đông tinh hoa trong tứ tưởng của bác bỏ Hồ, Đảng ta đã xác định: “Giáo dục và đào tạo và giảng dạy cùng với khoa học và technology là quốc sách sản phẩm đầu, là căn cơ và rượu cồn lực tương tác công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước”.

BBT