Công nỗ lực netstat để thực hiện tra cứu, thống kê tin tức về tình trạng kết nối mạng, như tin tức về router, thông tin các cổng và dịch vụ chạy bên trên cổng, những IP kết nối vào hệ thống ...
Bạn đang xem: 20 lệnh netstat để quản lý mạng linux

Công thế netstat, cài đặt đặt

netstat là tiện ích quản lý, thống kê kết nối mạng, nó bao gồm trên Linux cùng Windows (Một số option của lệnh không giống nhau giữa Windows, Linux). Phần này tìm hiểu sử dụng netstat bên trên Linux (CentOS, Ubuntu ...). Nếu gõ lệnh netstat không có thì download đặt:

Cài bỏ lên CentOS/RHEL

# kiếm tìm gói có lệnh netstat# yum whatprovides */netstatnet-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64 : Basic networking toolsRepo :
baseMatched from:Filename : /bin/netstatTìm được gói có tên net-tools, triển khai cài đặt

# yum install net-tools -y

Cài đặt lên Ubuntu

sudo apt-get install net-tools

Các thiết lập lệnh netstat

Khi chạy lệnh netstat có nhiều thiết lập, đầu tiên gõ lệnh sau nhằm xem thông tin sử dụng lệnh cùng danh sách các tùy chọn:

netstat -hThấy có không ít thiết lập, một số rất có thể quan trung tâm là:

-l hiện tại thị các socket đang lắng nghe -t kết nối tcp -u kết nối udp -n xem showroom số (không phân giải) -p hiện thị công tác (PID) cho từng socket

Các chỉ thị lệnh trên được kết hợp lại với nhau, ví dụ (-ltu), như những lệnh Linux không giống chuỗi kết quả có thể lọc để tìm kiếm bằng phương pháp thêm vào sau | grep -w "chuỗi"

Sử dụng netstat, kiểm tra, thống kê thống trị kết nối mạng


netstat -tn | grep ":443 " | awk "print $5" | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr | head lý giải lệnh:

netstat -tn tham số -t lấy liên kết TCP, -n không phân giải dịch vụ grep ":443 " thanh lọc cổng 443, nếu gộp cả cổng 80 thay bởi grep ":443 |:80 " awk "print $5", in cột số 5 thôi (cột IP:PORT) cut -d: -f1 chia các dòng tác dụng thành các cột, điểm phân chia là ký tự : sau đó lấy tin tức cột 1 (các IP không tồn tại cổng) sort sắp đến xếp kết quả uniq -c nhóm những IP như thể nhau lại (cột đầu số lượng gộp) sort -nr sắp tới xếp tác dụng theo số, cao xuống thấp (số kết nối) head hiện thị 10 công dụng đầu tiên, quăng quật head thì hiện thị hết, head -n cầm cố n bằng số
*

setup và cấu hình vhost trong Nginx bên trên CentOS cài đặt và cấu hình VirtualHost cho máy chủ Httpd Apache sử dụng Varnish Cache nhằm tăng tốc ứng dụng web cấu hình xác thực http trong HAProxy giới thiệu về Linux và những Distro Linux khám phá SELinux bật và tắt SELinux trong Linux Memcached setup và thực hiện trên CentOS thiết đặt Pure-ftpd bên trên Linux cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox Kiểm tra những dịch vụ chạy trong hệ thống CentOS/RedHat


Xem thêm: Get Mad Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Mad

Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên tương tác RSS
Đây là blog cá nhân, tôi biên chép và share những gì tôi học được ở đây về kỹ năng và kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức technology khácDeveloped by nasaconstellation.com