Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành hòa bình của 13 ở trong địa Anh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Cách mạng bốn sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng bốn sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến cùng với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến thân Quốc hội với bên vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh vươn lên là nước cùng hòa. Biện pháp mạng đạt tới đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự chiến lược được thiết lập. Cách thụt lùi của biện pháp mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội triển khai chính biến, chuyển Vin-hem Ô-ran-giơ đăng quang vua. Chế độ quân công ty lập hiến được thành lập.

Chiến tranh giành độc lập của 13 ở trong địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa cuộc chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu mon 9 - 1774

Đại hội lục địa lần đầu tiên được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tranh giữa những thuộc địa với thiết yếu quốc bùng nổ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần máy hai được triệu tập, thành lập và hoạt động “Quân nhóm thuộc địa” vì Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn có tác dụng tổng chỉ huy.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, vừa lòng chủng quốc Mĩ ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng phệ ở Xa-ra-tô-ga, tạo cho bước ngoặt của trận chiến tranh.

Năm 1781

Chiến chiến hạ I-ooc-tao, cuộc chiến tranh kết thúc.

Xem thêm: Nêu Cách Xác Định Vị Trí Của Một Ô Tô Trên Một Quốc Lộ, Bài Tập 2 Trang 11 Sgk Vật Lý 10

Năm 1783

Anh kí hiệp mong Vec-xai chính thức công nhấn nền tự do của 13 trực thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Lịch thi đấu World Cup