Cu ko phản ứng được với dung dịch chứa những chất làm sao sau đây? cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo hợp tất cả HCl với NaNO3. Rất nhiều dung dịch bội phản ứng được cùng với Cu là
Bạn đang xem: Kim loại cu không phản ứng được với dung dịch

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những hợp chất, đồng bao gồm số oxi hóa +1, +2. Biết Cu bao gồm Z = 29, thông số kỹ thuật electron của các ion Cu+ và Cu2+ lần lượt là


Để nhận biết ba axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng biệt trong cha lọ bị mất nhãn, ta sử dụng thuốc thử


Cho Cu lần lượt tính năng hết cùng với mỗi hóa học oxi hóa tiếp sau đây có thuộc số mol. Trường đúng theo nào thu được số mol Cu(II) nhỏ dại nhất ?


Cu bị phối hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl cùng HNO3 là 3 : 1) với giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân bằng (khi về tối giản) là


Cho các dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo lếu hợp bao gồm HCl với NaNO3. đầy đủ dung dịch bội nghịch ứng được cùng với Cu là


Cho những phản ứng gửi hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai hóa học X cùng Y theo thứ tự là


Thêm NH3 mang lại dư vào dung dịch hỗn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 cùng CuCl2 chiếm được kết tủa X. đến X vào hỗn hợp NaOH dư, sót lại chất rắn ko tan Z. Chất rắn Z là


Cho những chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất rất có thể điều chế thẳng từ Cu(OH)2 là


Cho các hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt làm phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản bội ứng thoái hóa khử xảy ra là
Xem thêm: Thông Tin Cần Thiết Về Học Phí Văn Bằng 2 Đại Học Kinh Tế Tp Hcm

Cho luồng khí H2 dư qua láo lếu hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản nghịch ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn sót lại là


Một mẫu nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy lộ diện kết tủa màu sắc đen. Hiện tượng lạ này bởi chất nào bao gồm trong khí thải hiện ra ?