Cho hàm số y=f(x) gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới. điện thoại tư vấn S là tập chứa tất cả các quý giá nguyên của tham số m∈<−2021;2012>để hàm số y=ffx−2m+1 tất cả đúng 4 điểm rất trị. Số bộ phận của tập S là:

*
Bạn đang xem: Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu cạnh

Cho hàm số f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ dưới . Hỏi có tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên của tham số m để phương trình 3fx=m tất cả đúng 4 nghiệm thực

*


Cho hình nón (N) có chiều cao h=8 và nửa đường kính đáy r=4. Khía cạnh phẳng (P) trải qua đỉnh nón (N) cắt đấy theo một dây có độ dài 6. Diện tích thiết diện giảm khối nón(N) bởi mặt phẳng (P) tương xứng là:


Cho hình chóp tứ giác hầu hết SABCD tất cả cạnh đáy bởi a. Hotline M là trung điểm của AD. Biết khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng centimet và SA bẳng a6. Thể tích khối chóp SABCD bằng


Cho một lớp học X tất cả 20 học sinh nam cùng 10 học sinh nữ. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu cách lựa chọn ra 3 học sinh từ lớp X mà trong những số đó có ít nhất hai học viên nữ?


Cho hàm số y=f(x) gồm đồ thị như hình vẽ mặt dưới. Hỏi hàm số f(x) đồng biến chuyển trên khoảng tầm nào dưới đây?

*


Có 8 du khách bước bỗng nhiên lên 3 toa tàu. Xác suất để có một toa tàu gồm đúng 4 hành khách bước lên tương xứng bằng:


Cho hàm số y=f(x) bao gồm bảng biến chuyển thiên như hình vẽ bên dưới. Đồ thị hàm số y=f(x) có tất cả bao nhiêu mặt đường tiệm cận ( trường hợp chỉ xét TCĐ với TCN)?

*


Cho bố số thực dương a,b,c cùng đồ thị các hàm số y=ax;y=abx;y=c+1x được mang lại như hình vẽ mặt dưới. Biết MH=HK=KN.Giá trị nhỏ nhất của biểu thức T=b−4c bằng:

*


Cho hàm số y=f(x) gồm đồ thị màn trình diễn như hình vẽ và đồ thị đạo hàm ko tiếp xúc cùng với trục hoành. Số nghiệm của phương trình fx.3f"x+f"x.4fx=fx+f"xtương ứng là:

*


Cho hình phẳng (H) số lượng giới hạn bởi các đường cong y=f(x); y=g(x) cùng trục hoành như hình vẽ. Công thức tính diện tích s hình phẳng (H) là

*
Xem thêm: Top 6 Tiếng Mèo Kêu Gọi Đực Mp3, Tiếng Gọi Bạn Tình

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam