GIỚI THIỆUĐƠN VỊ TRỰC THUỘCPHÒNGKHOAĐOÀN THỂTRUNG TÂM
*
TUYỂN SINHĐÀO TẠOĐẠI HỌCPHẦN MỀM QLĐTQUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾTHƯ VIỆNKHÁCTÀI LIỆU – BIỂU MẪUVĂN BẢN – TÀI LIỆUQUY CHẾ – QUY ĐỊNH
*

Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

Bạn đang xem: Khoa khoa học ứng dụng


1Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
2Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.
3Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
4Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
5Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.
6Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
7Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lý.
8Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
9Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
10Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Nông Thôn Bằng Tiếng Anh, Những Lợi Ích Khi Sống Ở Nông Thôn

11Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.