GIỚI THIỆUĐƠN VỊ TRỰC THUỘCPHÒNGKHOAĐOÀN THỂTRUNG TÂM
*
TUYỂN SINHĐÀO TẠOĐẠI HỌCPHẦN MỀM QLĐTQUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾTHƯ VIỆNKHÁCTÀI LIỆU – BIỂU MẪUVĂN BẢN – TÀI LIỆUQUY CHẾ – QUY ĐỊNH
*

Khoa Khoa học viên học áp dụng có chức năng giảng dạy dỗ và thống trị chuyên môn các học phần, môn học/ tế bào đun thuộc kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành và kiến thức và kỹ năng ngành chuyên môn đào sinh sản đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

Bạn đang xem: Khoa khoa học ứng dụng


1Tổ chức tiến hành giảng dạy những học phần, môn học/ tế bào đun nằm trong khoa làm chủ theo đúng công tác đào tạo, kế hoạch huấn luyện chung của nhà trường.
2Phân công huấn luyện và đào tạo cho từng giảng viên trong khoa trên cửa hàng thống tuyệt nhất với phòng tổ chức triển khai – Hành thiết yếu và chống Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết đào tạo và giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu đựng tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về thời gian thừa, thiếu ở trong khoa.
3Thực hiện bài toán biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp đào tạo và huấn luyện học tập và các tác dụng khác nhằm bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng đào tạo.
4Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phân tích khoa học với các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch huấn luyện và giảng dạy hàng năm trong phòng trường.
5Phối phù hợp với phòng nghiên cứu khoa học với Hợp tác quốc tế tổ chức những buổi report chuyên đề chuyên môn, hội thảo chiến lược về khoa học các nghành nghề thuộc khoa phụ trách.
6Quản lý cán bộ, giảng viên với giảng viên thỉnh giảng ở trong khoa, đề xuất biến hóa về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cung cấp của Hiệu trưởng.
7Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ tế bào đun thuộc khối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành và kiến thức và kỹ năng ngành do khoa quản ngại lý.
8Quản lý và thực hiện an toàn, có kết quả cơ sở đồ dùng chất, trang trang bị kỹ thuật trực thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất té sung, duy trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
9Phối hợp với phòng tổ chức triển khai – Hành chính xây dựng chiến lược và tổ chức tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp trình độ chăm môn, nhiệm vụ cho đội hình giảng viên, cán bộ của khoa.
10Thực hiện chế độ report theo pháp luật của Hiệu trưởng.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Nông Thôn Bằng Tiếng Anh, Những Lợi Ích Khi Sống Ở Nông Thôn

11Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chỉ đạo nhà trường.