Tài sản cố định và thắt chặt tiếng anh là gì?

Tài sản cổ định dịch sang trọng tiếng anh là Fixed assets.

*

Khấu hao tiếng anh là gì? Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định tiếng anh là gì?

Khấu hao dịch lịch sự tiếng anh là Depreciation và khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tiếng anh là Depreciation of Fixed assets
Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì

Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, và website in this browser for the next time I comment.


*
ngân hàng trung gian dịch sang tiếng anh là gì? 1 min read
*
Hội đồng quản trị và quản trị hội đồng quản trị tiếng anh là gì? 1 min read
*
Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước giờ anh là gì? 1 min read
*
chứng từ quỹ giờ đồng hồ anh là gì? 1 min read
*
thỏa thuận hợp tác tiếng anh là gì? ví dụ như tiếng anh về từ thỏa thuận 1 min read


Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Lòng Tự Ái Tiếng Anh Là Gì, Dịch Sang Tiếng Anh Lòng Tự Ái Là Gì

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Các bài viết trên trang web nasaconstellation.com chỉ mang tính chất tham khảo. Bằng cách truy cập website này, bạn đồng ý rằng nasaconstellation.com không chịu trách nhiệm pháp lý so với bất kỳ bài viết nào trên trang web này hoặc ngẫu nhiên tổn thất nào nên chịu khi triển khai theo bất kỳ lời răn dạy nào được đăng trên website này. Công ty chúng tôi xây dựng trang web nasaconstellation.com là muốn share hết mình những kiến thức và kinh nghiệm tay nghề thực tế của mình trong suốt trong gần 10 năm làm việc trong mảng tài thiết yếu - ngân hàng và bảo hiểm, đồng thời muốn xây dựng một chỗ giúp người dùng trao đổi và đàm luận về các vấn đề tương quan đến tài chính. Chúng ta chứ không phải nasaconstellation.com, chịu toàn bộ giá cả và khủng hoảng của ngẫu nhiên giao dịch nào các bạn lựa chọn để thực hiện.