Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Incompetent là gì

*
*
*

incompetent
*

incompetent /in"kɔmpitənt/ tính từ thiếu khả năng, thiếu chuyên môn kém cỏi, bất tàito be incompetent to vày something: ko đủ khả năng làm việc gì (pháp lý) không đủ thẩm quyền; không có thẩm quyền; không tồn tại giá trị pháp lýincompetent evidence: triệu chứng cớ không có giá trị pháp lý danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người không đủ khả năng, người không đầy đủ trình độ, fan kém cỏi, người bất tài (pháp lý) người không có đủ thẩm quyền
Lĩnh vực: y họcngười không có khả năngthiếu khả năngincompetent rockvật phòng đákhông có mức giá trị pháp lýkhông tất cả năng lựckhông gồm thẩm quyền o uốn nếp ko vững Một loại nếp uốn trong đá trong đó những lớp trở thành dày thêm hoặc mỏng đi trong quá trình uốn nếp. § incompetent formation : vỉa ko vững Một lớp đá trở cần dày thêm hoặc mỏng hơn dưới ứng lực, thí dụ nếp uốn bị ép. Đá sét nén thường ko vững.
*

*

*

incompetent

Từ điển Collocation

incompetent adj.

VERBS appear, be | adjudge sb/sth, consider sb/sth I know my boss considers me incompetent.

ADV. grossly, hopelessly, singularly a grossly incompetent piece of reporting | completely, totally, utterly | managerially, socially, technically | mentally

PREP. at He is utterly incompetent at his job.

Từ điển WordNet


n.

adj.

not qualified or suited for a purpose

an incompetent secret service

the filming was hopeless incompetent
Xem thêm: 0246, 0286 Là Mạng Nào? Mã Vùng Tỉnh Nào? Ở Đâu? ? 0286 Là Mạng Nào

English Synonym và Antonym Dictionary

incompetentssyn.: incapable unable unfit unqualifiedant.: competent