Đề bài: Nêu trả cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm


Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

Bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm 1945 sau khi cách mạng tháng 8 thành công xuất sắc rực rỡ, liên quân, trong đó tất cả Liên Xô, Mỹ đã đánh thắng phe phát xít bên trên giới là Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh sáng tác của tuyên ngôn độc lập

Ở Việt phái nam giai đoạn này chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp lấy thời cơ ngàn năm tất cả một kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, chống lại phát xít Nhật giành quyền làm chủ của mình. Thắng lợi của bí quyết mạng tháng 8 diễn ra nhanh chóng, không khiến bọn họ phải tổn thất nhiều, nhưng vẫn giành được quyền làm cho chủ về tay quần chúng lao động.


*

tuyen ngon doc lap


Từ ni đất nước ta mở ra một trang sử mới được hình thành. Đưa đất nước ta từ nước có chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu hàng nghìn năm, từ này sẽ bước vào một chế độ chủ yếu trị hoàn toàn mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nhằm mục đích: tổng kết lại quá trình lịch sử nhưng dân ta đã trải qua, nhiều khó khăn thử thách, chứa nhiều máu với nước mắt của những người dân Việt Nam bọn họ trong chống chiến chống phát xít Nhật và thực dân Pháp


Khẳng định thắng lợi của dân chúng ta, biểu dương động viên khích lệ những thành tựu mà quần chúng ta đã đạt được. Động viên người dân kiên trì, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những con đường phía trước còn lâu năm còn nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu bọn họ bền lòng quyết chí, đoàn kết thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong bản Tuyên ngôn họ cũng khẳng định rõ thái độ của bản thân trên thiết yếu trường quốc tế. Những nước tiên tiến, ưa chuộng độc lập tất cả đều là bạn của chúng ta.Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đồng mình để họ người công nhân ta là nước tự vì độc lập, ủng hộ nhỏ đường giải phóng dân tộc phía trước của quần chúng ta.

Việt phái nam kiên quyết, bền chí cho tới cùng nhỏ đường bản thân đang đi, quyết trọng điểm giải phóng dân tộc, thành nước tự vày dân chủ.

Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập:

Bản Tuyên ngôn Độc lập có giá trị lịch sử lớn lớn. Nó khẳng định chủ quyền của dân tộc ta trên chủ yếu trường quốc tế. Nhằm khai xuất hiện nước Việt phái nam trên bản đồ thế giới.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có giá trị văn chương khôn cùng sâu sắc, thể hiện trí tuệ hơn người của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những câu văn sắc xảo tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và đặt ra chặng đường cần phải vượt qua của quần chúng. # Việt Nam. Với những lý lẽ sắc bén, lập luận khôn xiết chặt chẽ lô-gic chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân hãy đứng lên bảo vệ lấy quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự vị làm người của mình.

Xem thêm: Phát Biểu Ý Kiến Về Sự Quan Tâm Chăm Sóc Của Chính Quyền Địa Phương

Trong bản Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa lời lẽ hùng hồn anh dũng của Hịch Tướng Sĩ, tốt Bình Ngô đại cáo, vừa thể hiện luận điệu sâu sắc chắc chắn của mình.