Các kim loại như Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn) có tính chất hóa học tập gì nhưng mà chúng cũng đều có một số ứng dụng trong thực tiễn nhưng hiếm hoi bằng Nhôm Sắt và Đồng


Trong bài viết này bọn họ cùng khám phá sơ lược về Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn), bọn chúng có đặc điểm hóa học tập và đặc thù vật lý ra làm sao và có áp dụng gì trong cuộc sống sản xuất.

Bạn đang xem: Hóa trị của niken

I. đặc thù Niken - Ni

1. Vị trí của Niken (Ni) vào bảng HTTH

– Thuộc team VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 28 

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

*
.

2. đặc điểm vật lý của Niken

- Niken là sắt kẽm kim loại có màu trắng bạc, vô cùng cứng, khối lượng riêng phệ D = 8,9g/cm3, t0nc = 14550C

3. đặc thù hóa học tập của Niken

– thường có số thoái hóa +2 trong những hợp chất.

– gồm tính khử yếu: tính năng với phi kim ở nhiệt độ cao, công dụng với dung dịch axit, tính năng với dung dịch muối, bền với nước với không khí ở ánh sáng thường.

a) Niken tính năng với phi kim

- khi đun nóng, Ni phản ứng được một số trong những phi kim (như oxi, clo,...)

* Ví dụ:

 Niken tác dụng với oxi: 2Ni + O2 

*
2NiO

 Niken tác dụng với brom: Ni + Br2 → NiBr2

 Niken tác dụng với Clo: Ni + Cl2 

*
NiBr2

b) Niken chức năng với axit

- Niken công dụng với axit HCl cùng H2SO4 loãng giải tỏa khí hidro.

 Ni + 2HCl (loãng) → NiCl2 + H2↑

- Niken tan thuận lợi trong dung dịch axit HNO3 đặc, nóng.

 Ni + 4HNO3 (đặc,nóng) → Ni(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O.

4. Ứng dụng của Niken

– Ni được sử dụng mạ lên sắt để gia công đẹp, chống gỉ và còn được sử dụng làm hóa học xúc tác.

II. Tính chất của Kẽm - Zn

1. địa điểm của Kẽm (Zn) trong bảng HTTH

– Thuộc đội IIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 30.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

*
.

2. Tính chất vật lý của Kẽm

- Kẽm là kim loại có màu sắc lam nhạt, trong không gian ẩm, kẽm bị tủ 1 lớp màng oxit mỏng tanh nên có màu xám. Kẽm là kim loại có khối lượng riêng to D = 7,13g/cm3, t0nc = 14550C.

- Kẽm giòn ở nhiệt độ thường, cơ mà khi đun cho nóng tới 100 - 1500C lại dẻo với dai, cho 2000C thì giòn trở lại.

- Ở tâm lý rắn, kẽm và các hợp hóa học của kẽm ko độc. Riêng tương đối của ZnO siêu độc.

3. đặc điểm hóa học của Kẽm

– thông thường có số lão hóa +2 trong những hợp chất.

– bao gồm tính khử dũng mạnh hơn sắt: công dụng với phi kim ở ánh sáng cao, chức năng với dung dịch muối với axit, bền với nước với không khí ở ánh nắng mặt trời thường.

a) Kẽm chức năng với phi kim

- Zn tính năng trực tiếp với nhiều phi kim.

* Ví dụ:

 Kẽm tác dụng với oxi: 2Zn + O2 → 2ZnO

 Kẽm tác dụng với Clo: Zn + Cl2 → ZnCl2

- Ở điều kiện thường, Zn bị lão hóa trong ko khí hiện ra lớp oxit bền bảo đảm an toàn ngăn cấm đoán phản ứng tiếp tục xảy ra.

b) Kẽm công dụng với axit

- Kẽm tác dụng với những dung dịch axit HCl, H2SO4loãng:

* Ví dụ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 PT ion: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2↑

 (Zn khử ion H+ trong dung dịch axit thành hidro từ bỏ do).

- Kẽm chức năng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: Với các axit HNO3 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc: Zn khử được N+5 và S+6 xuống hồ hết mức oxi hoá tốt hơn. 

 Zn + 4HNO3 (đặc) → Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Kẽm tính năng với H2O

- vì chưng EoZn2+/Zn o H2O/H2 (Zn khử được nước).

- bội nghịch ứng này phần nhiều không xảy ra vì trên mặt phẳng của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d) Kẽm tính năng với bazơ

- Kẽm tác dụng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2,...

* Ví dụ: đến Zn vào dung dịch NaOH

 Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2

4. Ứng dụng của Kẽm

– Zn được mạ lên tôn để chống ghỉ sét và còn được dùng làm sạc pin khô.

III. đặc thù của Chì - Pb

1. Vị trí của Chì (Pb) trong bảng HTTH

– Thuộc đội IVA, chu kì 6, số hiệu nguyên tử là 82.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử: 4f145d106s26p2.

2. đặc điểm vật lý của Chì

- Chì là kim loại white color hơi xanh, có cân nặng riêng phệ D = 11,34g/cm3, t0nc = 327,40C, chì mềm đề xuất dễ dát thành lá mỏng.

3. Tính chất hóa học của Chì

– thường có số thoái hóa +2 và +4 nhưng lại số thoái hóa +2 thông dụng và bền hơn.

– có tính khử yếu: tính năng với phi kim ở ánh nắng mặt trời cao, không công dụng với những dung dịch HCl, H2SO4 loãng vày PbCl2↓ và PbSO4↓ , rã được trong hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng do chế tác muối tan Pb(HSO4)2 , công dụng được với hỗn hợp muối, bền với nước cùng không khí ở nhiệt độ thường, tan chậm trong dung dịch kiềm nóng.

a) Chì công dụng với phi kim

* Ví dụ: Pb + F2 → PbF2

Pb + O2 → PbO

- Chì sắt kẽm kim loại chỉ bị lão hóa ở hiệ tượng trong ko khí tạo nên thành một lớp chì oxít mỏng, bao gồm lớp oxít này lại là lớp bảo đảm an toàn chì không trở nên oxi hóa tiếp.

b) Chì tác dụng với axit

 - Chì không công dụng với hỗn hợp HCl cùng H2SO4 loãng do những muối chì ko tan bao quanh bên xung quanh kim loại.

- Chì tan cấp tốc trong dung dịch H2SO4 đặc lạnh và chế tác thành muối hạt tan là Pb (HSO4)2.

 Pb + 3H2SO4 → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O.

- Chì tiện lợi tan trong dung dịch HNO3, tan đủng đỉnh trong HNO3 đặc.

 3Pb + 8HNO3 (loãng, nóng) → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

c) Chì công dụng với dung dịch kiềm

- Chì cũng tan chậm rì rì trong hỗn hợp kiềm nóng.

 Pb + 2NaOH (đặc) + 2H2O → Na2 + H2↑ 

4. Ứng dụng của Chì

– Được dùng làm chế tạo phiên bản cực ác quy, đầu đạn và sản xuất thiết bị phòng tia phóng xạ. 

IV. đặc điểm của Thiếc - Sn

1. địa điểm của Thiếc (Sn) trong bảng HTTH

– Thuộc team IVA, chu kì 5, số hiệu nguyên tử là 50.

– cấu hình electron nguyên tử:

*
.

2. đặc thù vật lý của Thiếc

- Thiếc là kim loại white color bạc, có trọng lượng riêng bự D = 7,92g/cm3 , t0nc = 2320C mềm cùng dễ dát mỏng.

3. Tính chất hóa học tập của Thiếc

– thông thường sẽ có số lão hóa +2 với +4 trong số hợp chất.

– gồm tính khử yếu rộng Ni: tác dụng với phi kim ở ánh nắng mặt trời cao, tác dụng chậm với dung dịch axit (HNO3 loãng: Sn → Sn2+; H2SO4, HNO3 đặc: Sn → Sn4+), tính năng với hỗn hợp muối, bền với nước và không khí ở ánh nắng mặt trời thường, bị hòa hợp trong hỗn hợp kiềm đặc.

a) Thiếc chức năng với phi kim

- Thiếc tính năng với oxi: ở điều kiện thường trong không khí, Sn không xẩy ra oxi hóa. Ở ánh sáng cao, Sn bị oxi trở thành SnO2.

 Sn + O2 

*
SnO2 .

- Thiếc chức năng với halogen. 

* Ví dụ: Sn + 2Cl2  → SnCl4

b) Thiếc chức năng với axit

- Thiếc chức năng chậm với với hỗn hợp HCl và H2SO4loãng tạo ra thành muối bột Sn (II) và hidro.

 Sn + H2SO4 → SnSO4 + H2↑

- với H2SO4 và HNO3 đặc chế tạo ra thanh hợp hóa học Sn (IV)

 Sn + 2H2SO4 (đặc) → SnO2 + 2SO2↑ + 2H2O.

 Sn + 4HNO3 (đặc) → SnO2 + 4NO2↑ + 2H2O.

 4Sn + 10HNO3 (rất loãng)  → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

b) Thiếc tính năng với dung dịch kiềm đặc

 Sn + NaOH (đặc, nguội) + 2H2O → Na + H2↑

 Sn + 2NaOH (đặc) + 4H2O → Na2  + 2H2↑

4. Ứng dụng của Thiếc

– Sn được mạ lên sắt tây để chống ghỉ sét và được dùng làm thiếc hàn.

V. Bài tập ôn tập Niken, Kẽm, Thiếc, Chì

Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12: Dãy nào bố trí theo sản phẩm tự tính khử tăng dần

 A. Pb, Ni, Sn, Zn

 B. Pb, Sn, Ni, Zn

 C. Ni, Sn, Zn, Pb

 D. Ni, Zn, Pb, Sn

* giải mã bài 1 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. Pb, Sn, Ni, Zn

Bài 2 trang 163 SGK Hóa 12: Sắt tây là fe được tủ lên bề mặt bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr.

* giải mã bài 2 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Sn

Bài 3 trang 163 SGK Hóa 12: Cho 32 gam láo hợp tất cả MgO, Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Cân nặng muối thu được là :

A. 60 gam. B. 80 gam.

C. 85 gam. D. 90 gam.

* lời giải bài 3 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 80 gam.

* phương pháp 1:

- các phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

- Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ, 1 mol oxit phản bội ứng sinh sản thành 1 mol muối

⇒ trọng lượng tăng (do gốc SO42- cố kỉnh oxi tạo thành muối) : mSO4 - mO = 96 – 16 = 80 (g).

⇒ mmuối = 32 + 80.0,6 = 80 (g).

* phương pháp 2:

- Gọi bí quyết chung của toàn bộ các oxit là M2Ox

- Phương trình hoá học của phản nghịch ứng:

 M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

- Theo bài xích ra, nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ ⇒ nO (trong oxit) = nH2SO4 = 0,6 (mol).

⇒ mKim loại = mhh – mO = 32 - 0,6.16 = 22,4 (g).

Xem thêm: Giới Thiệu Các Chòm Sao Thiên Văn Học Hiện Đại, Các Chòm Sao Thiên Văn Học

⇒ mmuối = mKim loại  + mSO42- = 22,4 + 0,6.96 = 80(g).

Bài 4 trang 163 SGK Hóa 12: Hợp chất nào dưới đây không có đặc thù lưỡng tính ?

A. ZnO B. Zn(OH)2

C. ZnSO4 D. Zn(HCO3)2

* giải thuật bài 4 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. ZnSO4

- lưu lại ý: chất lưỡng tính là chất vừa tác dụng được cùng với axit vừa chức năng được với bazơ

Bài 5 trang 163 SGK Hóa 12: Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp muối sunfat của sắt kẽm kim loại hóa trị II thấy có mặt kết tủa rã trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?