- vào phân tử chỉ có liên kết đơn (liên kết, …) chế tác thành từ bỏ 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon, định hướng kiểu tứ diện đều. Vì thế mạch cacbon có dạng vội khúc. Những nguyên tử cacbon có thể quay kha khá tự bởi xung quanh những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Hóa ankan

2. Đồng phân

Ankan chỉ có đồng phân mạch C khi gồm từ 4C trở lên.

Ví dụ: Các đồng phân của C5H12.

*

3. Danh pháp

– Phân tử bao gồm mạch nhánh thì điện thoại tư vấn theo quy tắc sau:

  + lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất có rất nhiều nhóm rứa nhất.

+ Đánh số địa điểm cacbon vào mạch chính bắt đầu từ phía ngay sát nhánh hơn.

  + hotline tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

*

 *Lưu ý:

- tên thường:

+ trường hợp chỉ bao gồm một nhánh độc nhất CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso.

*

+ Nếu bao gồm 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm tiền tố neo.

*

- Gốc hiđrocacbonphần còn lại của phân tử hidrocacbon sau khi bớt đi một số nguyên tử hiđro nhưng vẫn tồn tại tồn trên trong phân tử ở trạng thái link và không mang electron tự do thoải mái như nơi bắt đầu tự do.

- CTTQ nhóm ankyl: CnH2n+1 

- Bậc của một nguyên tử cacbon trong phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp cùng với nó.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Ở đk thường ankan từ bỏ C1 → C4 làm việc trạng thái khí, từ C5 → C17 trở đi sống trạng thái lỏng, từ bỏ C18 trở lên sống dạng rắn. ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi và cân nặng riêng của ankan nói tầm thường tăng theo hướng tăng của phân tử khối.


- Ankan là đều chất không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng lại tan các trong dung môi hữu cơ.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản nghịch ứng thế

- Nguyên tử H bị thế bởi halogen tạo thành dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + x Cl2 → CnH2n+2-xClx + x HCl (x ≤ 2n+2)

- Đối cùng với ankan phân tử có những nguyên tử C có bậc không giống nhau, sản phẩm chính cố H nghỉ ngơi C bậc cao hơn.

*

2. Bội phản ứng tách

- bóc tách hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 CnH2n+2-2x + xH2

- Bẻ gãy các liên kết C-C ( cracking): CnH2n+2 CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

3. Làm phản ứng oxi hóa( đốt cháy)

Ankan cháy tạo thành nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + (dfrac3n + 12) O2 → n CO2 + (n+1) H2O

Nhận xét:

+ Đốt ankan thu nCO2 H2O

+ nếu như đốt hiđrocacbon chiếm được nCO2 H2O ⇒ Hiđrocacbon lấy đốt là ankan (CnH2n+2).

IV. ĐIỀU CHẾ

- Trong công nghiệp, metan và những đồng đẳng được mang từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu với dầu mỏ.

*

- Trong phòng thí nghiệm, ankan được điều chế bằng phương pháp nung muối hạt natri của axit cacboxylic cùng với vôi tôi xút.

*

V. ỨNG DỤNG

- sử dụng làm nhiên liệu trong hàn giảm kim loại.

- cần sử dụng làm dầu thoa trơn, dung môi.

Xem thêm: Viết Pthh K Tác Dụng Với Nước, Viết Pthh Khi Cho Na, K Tác Dụng Với H2O Dư

- Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, ...

- Đặc biệt từ CH4 điều chế được không ít chất khác nhau: tất cả hổn hợp CO + H2, ammoniac, C2H2, rượu metylic, andehit fomic, …