Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng và kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà các em đề nghị nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không hề thiếu nhất.

Bạn đang xem: Hóa 11 sự điện li

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đầy đủ chất rã trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được hotline là phần đa chất điện li. Axit, bazơ với muối là những chất điện li.

+ hóa học điện li khỏe mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan số đông phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→).

+ chất điện li yếu ớt là chất khi chảy trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- các chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định lý lẽ bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nạm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính mật độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối bột từ các ion đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ những ion mang lại sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một nhiều loại cation cùng một các loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ít muối bột tan nhất thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo nên kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- đề xuất muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ tạo kết tủa với CO32- nên muối tan vẫn là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định khí cụ bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần bớt thể tích H2O bằng 9/10 V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Notice Of Readiness Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V để thu được dung dịch gồm pH = 4.