Bài giảng đi vào tìm hiểu Sự điện li là gì? Chất năng lượng điện li là gì? Rèn luyện khả năng quan giáp thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li,Phân biệt được hóa học điện li, chất không năng lượng điện li, hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 1 sự điện li lý thuyết


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại các chất điện li

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng caoChương 1 bài xích 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình bày cách triển khai thí nghiệm hàng loạt bằng nguồn điện và chất hóa học làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng tỏ sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, thí điểm này dụng cụ tiến hành thí nghiệm hơi lướt thướt nên khi thực hiện cho học sinh quan sát, GV thường áp dụng thiết bị test tính dẫn điện đơn giản dễ dàng như sau:

Video 1: thể nghiệm Sự năng lượng điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn phân phát sángGiải thích:Cho điều khoản thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng những chất khác nhau.Bóng đèn phát sáng chứng minh chất đựng trong ly đó có tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ với muối đều dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối bột trong nước.Các muối, axít, bazơ lúc tan nội địa phân li ra các ion khiến cho dd của bọn chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là sự việc điện li.Những hóa học tan trong H2O phân li thành các ion điện thoại tư vấn là chất điện li.Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại các chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thể nghiệm với chất điện li dũng mạnh như dung dịch NaOH và hóa học điện li yếu hèn như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn điện của dung dịch chất điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả hai dung dịch đầy đủ làm đèn điện phát sáng. đèn điện ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ rộng ở hỗn hợp NaOH cực kỳ nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế CH3COOH. Lượng ion càng nhiều thì tính dẫn điện càng tăng phải bóng đèn ở dung dịch NaOH sáng hơn.Nhận xét: phụ thuộc vào mức độ phân li thành ion của các chất năng lượng điện li không giống nhau, bạn ta phân thành chất điện mạnh mẽ và hóa học điện li yếu.1.2.2. Hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất năng lượng điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li dũng mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan phần lớn phân li ra ion.Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý áp dụng mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít dũng mạnh HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết những muối.Ví dụ: Tính mật độ của ion Na+và SO42-trong dung dịch muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li mạnh khỏe nên ta bao gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi tung trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý sử dụng 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ trong dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử hài hòa thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của hóa học điện li yếu đuối là quy trình cân bởi động, theo đúng nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Án Lệ Hay Tiền Lệ Pháp Là Gì ? Ví Dụ Về Tiền Lệ Pháp Tiền Lệ Pháp, Định Nghĩa Và Ví Dụ Thực Tiễn


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, điện li yếu với viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất năng lượng điện li mạnh là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu hèn là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ ngơi nghỉ dạng kết tủa đề xuất phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu nên phân li cũng yếu hèn theo 2 nấc như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong số dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình năng lượng điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy độ đậm đặc của ion Ba2+là 0,1M và ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình năng lượng điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng trọng lượng muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Xác định giá trị của x với y

Hướng dẫn:

Các ion trong dịch tồn tại cùng cả nhà vì ghép các ion không tạo nên kết tủa.

Áp dụng định khí cụ bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định cách thức bảo toàn trọng lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết vừa lòng (1) cùng (2) ta tất cả hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)